Vol. 57 N2取得し最初から大学に留学

今回の先輩 ド・ミン・ハンさん 2014年 高校卒業 2014年 ナムディン日本語日本文化学院(8月) 2016年 ナムディン学院卒業(5月)、自習 2017年 南九州大学入学〈宮崎県〉 2021年 南九州大学卒業(3月 … 続きを読む Vol. 57 N2取得し最初から大学に留学