Blog

img detail
10/04/2020 Blog

 Mới đây, một người bạn ở Việt Nam có nhắn tin hỏi “Con mình đang làm thực tập sinh ở Nhật và cháu sắp hết hạn về nước. Trong thời gian làm việc ở Nhật, cháu có đóng tiền lương hưu. Vậy số tiền hưu này có được hưởng không?”

 Phí bảo hiểm các loại: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm lương hưu của công ty, Bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp được trừ trực tiếp từ tiền lương của thự tập sinh kỹ năng (Bắt đầu trừ khi hoàn tất khóa huấn luyện trong 1 tháng đầu). Số tiền bảo hiểm này được gọi chung là Bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm sức khỏe được sử dụng khi bị ốm hoặc bị thương. Bảo hiểm lương hưu của công ty được sử dụng khi người đóng bảo hiểm bị thương trong khi làm việc hoặc trường hợp bị chết thì thân nhân được truy lĩnh. Bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng khi công ty tiếp nhận bị phá sản hoặc khi chuyển sang cơ quan tiếp nhận khác.

 Trong các loại bảo hiểm nói trên thì nếu đóng đủ phí Bảo hiểm lương hưu của công ty từ 6 tháng trở lên thì sau khi về nước, thực tập sinh có thể nhận được phần lớn số tiền bảo hiểm đã đóng, tiếng Nhật gọi là “脱退一時金”, tức là trợ cấp lương hưu trọng gói. Để nhận được số tiền bảo hiểm này, các bạn hãy trao đổi với cơ quan quản lý (nghiệp đoàn tiếp nhận) để chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ cần thiết để sau khi về nước, gửi những giấy tờ đó sang cho 日本年金機構, tức Cơ quan Bảo hiểm Lương hưu Nhật Bản (các bạn cũng có thể chuẩn bị và gửi giấy tờ xin trợ cấp trọng gói trước khi về nước).

 Các bạn người Việt Nam đang làm việc và thực tập tại Nhật Bản hãy yên tâm vì số tiền các bạn đóng vào quỹ lương hưu trong thời gian 3 năm tại Nhật sẽ được hoàn trả phần lớn. Mời các bạn hãy tham khảo hai đường dẫn sau đây.

 Trang của Cơ quan Bảo hiểm Lương hưu Nhật Bản

 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html

 Tờ hướng dẫn bằng tiếng Việt Nam

 https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kokunenseido.files/10Vietnamese.pdf