Cuộc sống ở Nhật Bản

post
Cuộc sống ở Nhật Bản Vol. 1 Thủ tục nhập cảnh/cư trú

Thẻ cư trú     Là chứng minh thư dành cho người nước ngoài sống ở Nhật Bản. Trên thẻ có ghi tư cách lưu trú và thời...

Thẻ cư trú     Là chứng minh thư dành cho người nước ngoài sống ở Nhật Bản. Trên thẻ có ghi tư cách lưu trú và thời...

post
Cuộc sống ở Nhật Bản Vol. 2 Những điểm cần chú ý khi thuê nhà ở Nhật

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Cách tìm nhà ở Nhật Bản...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Cách tìm nhà ở Nhật Bản...

post
Category Cuộc sống ở Nhật Bản Vol. 3 Thủ tục tại chính quyền địa phương

Khi đến Nhật, cần đăng ký cư trú với chính quyền địa phương. Sau đây là những điểm quan trọng Khai báo địa chỉ  ...

Khi đến Nhật, cần đăng ký cư trú với chính quyền địa phương. Sau đây là những điểm quan trọng Khai báo địa chỉ  ...

post
Cuộc sống ở Nhật Bản Vol. 4 Vật giá và bí quyết sống

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Vật giá và chi phí sinh hoạt...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Vật giá và chi phí sinh hoạt...

post
Category Cuộc sống ở Nhật Bản Vol. 5 Phương tiện giao thông công cộng (tàu điện, xe buýt, xe buýt đường dài)

   Ở Nhật Bản, phương tiện giao thông công cộng rất phát triển. Chúng tôi xin giới thiệu cách mua thẻ từ và vé tàu điện,...

   Ở Nhật Bản, phương tiện giao thông công cộng rất phát triển. Chúng tôi xin giới thiệu cách mua thẻ từ và vé tàu điện,...

post
Cuộc sống ở Nhật Bản Vol. 6 Điện thoại di động, Wi-Fi, tài khoản ngân hàng, chuyển tiền quốc tế

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Điện thoại di động và...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Điện thoại di động và...

post
Cuộc sống ở Nhật Bản Vol. 7 Quy tắc trong sinh hoạt

     Số người Việt Nam tới Nhật Bản đang tăng lên. Tuy nhiên, nếu không tuân thủ quy tắc sinh hoạt và tập quán, toàn...

     Số người Việt Nam tới Nhật Bản đang tăng lên. Tuy nhiên, nếu không tuân thủ quy tắc sinh hoạt và tập quán, toàn...

post
Cuộc sống ở Nhật Bản Vol. 8 Tìm việc làm thêm

     Rất nhiều du học sinh phải làm thêm để trang trải tiền học và sinh hoạt phí. Có một số điểm quan trọng khi tìm...

     Rất nhiều du học sinh phải làm thêm để trang trải tiền học và sinh hoạt phí. Có một số điểm quan trọng khi tìm...

post
Cuộc sống ở Nhật Bản Vol. 9 Y tế

By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.) Làm thế nào để được hỗ trợ...

By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.) Làm thế nào để được hỗ trợ...

post
Cuộc sống ở Nhật Bản Vol. 10 Thuế

    Người nước ngoài cũng cần phải đóng thuế thu nhập và thuế thị dân. Chúng tôi xin giới thiệu về thuế đối với...

    Người nước ngoài cũng cần phải đóng thuế thu nhập và thuế thị dân. Chúng tôi xin giới thiệu về thuế đối với...