Cuộc sống ở Nhật Bản

post
Cuộc sống ở Nhật Bản Vol. 1 Thủ tục nhập cảnh/cư trú

Thẻ cư trú     Là chứng minh thư dành cho người nước ngoài sống ở Nhật Bản. Trên thẻ có ghi tư cách lưu trú và thời...

Thẻ cư trú     Là chứng minh thư dành cho người nước ngoài sống ở Nhật Bản. Trên thẻ có ghi tư cách lưu trú và thời...

post
Cuộc sống ở Nhật Bản Vol. 2 Những điểm cần chú ý khi thuê nhà ở Nhật

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Cách tìm nhà ở Nhật Bản...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Cách tìm nhà ở Nhật Bản...

post
Category Cuộc sống ở Nhật Bản Vol. 3 Thủ tục tại chính quyền địa phương

Khi đến Nhật, cần đăng ký cư trú với chính quyền địa phương. Sau đây là những điểm quan trọng Khai báo địa chỉ  ...

Khi đến Nhật, cần đăng ký cư trú với chính quyền địa phương. Sau đây là những điểm quan trọng Khai báo địa chỉ  ...

post
Cuộc sống ở Nhật Bản Vol. 4 Vật giá và bí quyết sống

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Vật giá và chi phí sinh hoạt...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Vật giá và chi phí sinh hoạt...

post
Category Cuộc sống ở Nhật Bản Vol. 5 Phương tiện giao thông công cộng (tàu điện, xe buýt, xe buýt đường dài)

   Ở Nhật Bản, phương tiện giao thông công cộng rất phát triển. Chúng tôi xin giới thiệu cách mua thẻ từ và vé tàu điện,...

   Ở Nhật Bản, phương tiện giao thông công cộng rất phát triển. Chúng tôi xin giới thiệu cách mua thẻ từ và vé tàu điện,...

post
Cuộc sống ở Nhật Bản Điện thoại di động và Wi-Fi

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Ở Nhật Bản, muốn sử dụng điện thoại...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Ở Nhật Bản, muốn sử dụng điện thoại...

post
Cuộc sống ở Nhật Bản Lựa chọn công ty điện thoại di động (SIM) một cách khôn ngoan

By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.)   Ở Nhật Bản, dịch vụ điện...

By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.)   Ở Nhật Bản, dịch vụ điện...

post
Cuộc sống ở Nhật Bản Tài khoản ngân hàng và Bưu điện

By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.)   <Nội dung bài viết> Tài...

By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.)   <Nội dung bài viết> Tài...

post
Cuộc sống ở Nhật Bản Chuyển tiền quốc tế

By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.)   Có rất nhiều người Việt...

By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.)   Có rất nhiều người Việt...

post
Cuộc sống ở Nhật Bản Vol. 7 Quy tắc trong sinh hoạt

     Số người Việt Nam tới Nhật Bản đang tăng lên. Tuy nhiên, nếu không tuân thủ quy tắc sinh hoạt và tập quán, toàn...

     Số người Việt Nam tới Nhật Bản đang tăng lên. Tuy nhiên, nếu không tuân thủ quy tắc sinh hoạt và tập quán, toàn...