Hãy đến Nhật Bản

post
Hãy đến Nhật Bản Vol. 6 Cách mua vé tàu giá rẻ

By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.) Vé Thanh xuân 18 ・ Vé Thanh xuân...

By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.) Vé Thanh xuân 18 ・ Vé Thanh xuân...

post
Hãy đến Nhật Bản Vol. 5 Gợi ý về quán ăn Việt Nam

By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.) Gợi ý về quán ăn Việt Nam ・ Gợi...

By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.) Gợi ý về quán ăn Việt Nam ・ Gợi...

post
Hãy đến Nhật Bản Vol. 4 Các sự kiện diễn ra theo mùa tại Nhật Bản

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Các sự kiện diễn ra theo...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Các sự kiện diễn ra theo...

post
Hãy đến Nhật Bản Vol. 3 Thiên tai

   Nhật Bản là một đất nước có nhiều thiên tai. Có rất nhiều trận động đất. Ngoài trận động đất Hanshin năm 1995...

   Nhật Bản là một đất nước có nhiều thiên tai. Có rất nhiều trận động đất. Ngoài trận động đất Hanshin năm 1995...

post
Hãy đến Nhật Bản Vol. 2 Kinh tế – Chính trị Nhật Bản

Chúng tôi xin tóm tắt kinh tế – chính trị Nhật Bản. Chính trị     Hiến pháp Nhật Bản có 3 nguyên tắc chính, đó là...

Chúng tôi xin tóm tắt kinh tế – chính trị Nhật Bản. Chính trị     Hiến pháp Nhật Bản có 3 nguyên tắc chính, đó là...

post
Hãy đến Nhật Bản Vol. 1 Nhật Bản là một đất nước như thế nào!?

    Khi được hỏi cảm tưởng về Nhật Bản, nhiều bạn du học sinh, thực tập sinh người Việt Nam tại Nhật Bản đã trả...

    Khi được hỏi cảm tưởng về Nhật Bản, nhiều bạn du học sinh, thực tập sinh người Việt Nam tại Nhật Bản đã trả...