Học tập ở Nhật Bản

Pick Up

post
Học tập ở Nhật Bản Vol. 2 Mục đích của du học và các loại trường học

Bạn chọn trường nào? ・Muốn làm việc tại Nhật Bản: Cần phải có visa làm việc.・Muốn học tập ở Nhật Bản: Cần...

Bạn chọn trường nào? ・Muốn làm việc tại Nhật Bản: Cần phải có visa làm việc.・Muốn học tập ở Nhật Bản: Cần...

post
Học tập ở Nhật Bản Vol. 3 Tận dụng thông tin từ các tổ chức công

Khi đi du học Nhật Bản, hãy cố gắng tận dụng hết mức có thể thông tin từ các tổ chức công. Sau đây, xin được giới...

Khi đi du học Nhật Bản, hãy cố gắng tận dụng hết mức có thể thông tin từ các tổ chức công. Sau đây, xin được giới...