Khi bạn gặp khó khăn

post
Khi bạn gặp khó khăn Sổ tư vấn file 09

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援) Chứng minh mình không “chủ động thôi việc”...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援) Chứng minh mình không “chủ động thôi việc”...

post
Khi bạn gặp khó khăn Sổ tư vấn file 08

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援) Chi trả tiền vé về nước MụcLao động, thực...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援) Chi trả tiền vé về nước MụcLao động, thực...

post
Khi bạn gặp khó khăn Bài tổng hợp – Các tổ chức tư vấn dành cho người Việt

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Nếu bạn gặp các vấn đề...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Nếu bạn gặp các vấn đề...

post
Khi bạn gặp khó khăn Sổ tư vấn file 07

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Bị đuổi việc do cho hôn...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Bị đuổi việc do cho hôn...

post
Khi bạn gặp khó khăn Sổ tư vấn file 06

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Thực tập sinh kỹ năng bị ép buộc...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Thực tập sinh kỹ năng bị ép buộc...

post
Khi bạn gặp khó khăn Sổ tư vấn file 05

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Sinh con khi đang lưu trú bằng visa...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Sinh con khi đang lưu trú bằng visa...

post
Khi bạn gặp khó khăn Sổ tư vấn file 04

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Người có tư cách lưu trú Kỹ năng...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Người có tư cách lưu trú Kỹ năng...

post
Khi bạn gặp khó khăn Sổ tư vấn file 03

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Công ty không hợp tác trong việc gia...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Công ty không hợp tác trong việc gia...

post
Khi bạn gặp khó khăn Sổ tư vấn file 02

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Chồng người Nhật bỏ đi mất tích...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Chồng người Nhật bỏ đi mất tích...

post
Khi bạn gặp khó khăn Sổ tư vấn file 01

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Mang thai và sinh con với người Nhật...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Mang thai và sinh con với người Nhật...