Khi bạn gặp khó khăn

post
Khi bạn gặp khó khăn Sổ tư vấn file 08

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援) Chi trả tiền vé về nước MụcLao động, thực...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援) Chi trả tiền vé về nước MụcLao động, thực...

post
Khi bạn gặp khó khăn Bài tổng hợp – Các tổ chức tư vấn dành cho người Việt

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Nếu bạn gặp các vấn đề...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Nếu bạn gặp các vấn đề...

post
Khi bạn gặp khó khăn Sổ tư vấn file 07

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Bị đuổi việc do cho hôn...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Bị đuổi việc do cho hôn...

post
Khi bạn gặp khó khăn Sổ tư vấn file 06

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Thực tập sinh kỹ năng bị ép buộc...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Thực tập sinh kỹ năng bị ép buộc...

post
Khi bạn gặp khó khăn Sổ tư vấn file 05

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Sinh con khi đang lưu trú bằng visa...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Sinh con khi đang lưu trú bằng visa...

post
Khi bạn gặp khó khăn Sổ tư vấn file 04

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Người có tư cách lưu trú Kỹ năng...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Người có tư cách lưu trú Kỹ năng...

post
Khi bạn gặp khó khăn Sổ tư vấn file 03

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Công ty không hợp tác trong việc gia...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Công ty không hợp tác trong việc gia...

post
Khi bạn gặp khó khăn Sổ tư vấn file 02

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Chồng người Nhật bỏ đi mất tích...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Chồng người Nhật bỏ đi mất tích...

post
Khi bạn gặp khó khăn Sổ tư vấn file 01

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Mang thai và sinh con với người Nhật...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Mang thai và sinh con với người Nhật...

post
Khi bạn gặp khó khăn Sổ tư vấn

    Nếu bạn gặp khó khăn khi đến Nhật Bản xin hãy liên hệ ngay với quầy tư vấn của các cơ quan chức năng, chuyên gia,...

    Nếu bạn gặp khó khăn khi đến Nhật Bản xin hãy liên hệ ngay với quầy tư vấn của các cơ quan chức năng, chuyên gia,...