Làm việc ở Nhật Bản

post
Làm việc ở Nhật Bản 1. Tình trạng lao động nước ngoài tại Nhật Bản

 Số lượng lao động nước ngoài tại Nhật Bản là 1.460.463 (tính đến tháng 10 năm 2018), tăng 181.793 người (14,2%) so với...

 Số lượng lao động nước ngoài tại Nhật Bản là 1.460.463 (tính đến tháng 10 năm 2018), tăng 181.793 người (14,2%) so với...

post
Làm việc ở Nhật Bản 2. Các loại tư cách lưu trú cư trú tại Nhật Bản

 Có những người không đáp ứng các yêu cầu về tư cách cư trú để làm công việc họ muốn ở Nhật Bản và không thể...

 Có những người không đáp ứng các yêu cầu về tư cách cư trú để làm công việc họ muốn ở Nhật Bản và không thể...

post
Làm việc ở Nhật Bản 3. “Bik tut” trong [Thực tập kỹ năng]

Những điểm chính về chế độ thực tập kỹ năng ・Chiếm số lượng lớn nhất trong số những người Việtđang sống tại...

Những điểm chính về chế độ thực tập kỹ năng ・Chiếm số lượng lớn nhất trong số những người Việtđang sống tại...

post
Làm việc ở Nhật Bản 4. Những điểm chú ý về chế độ thực tập kỹ năng: [Tổng quát]

     Mục đích ban đầu của chế độ thực tập kỹ năng là sang Nhật để trau dồi kỹ thuật của công việc đang thực...

     Mục đích ban đầu của chế độ thực tập kỹ năng là sang Nhật để trau dồi kỹ thuật của công việc đang thực...

post
Làm việc ở Nhật Bản 5. Những điểm cần chú ý trong chế độ thực tập kỹ năng: [Lựa chọn công ty phái cử]

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.) Phí trả cho các công ty phái...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.) Phí trả cho các công ty phái...

post
Làm việc ở Nhật Bản 6. Những điểm cần chú ý trong chế độ thực tập kỹ năng: [Phí dịch vụ phải trả cho công ty phái cử]

 [Điểm nhấn về phí dịch vụ phải trả cho công ty phái cử] ・Phí xuất cảnh của thực tập sinh được DOLAB quy định...

 [Điểm nhấn về phí dịch vụ phải trả cho công ty phái cử] ・Phí xuất cảnh của thực tập sinh được DOLAB quy định...

post
Làm việc ở Nhật Bản 7. “Bik tut” về Kỹ năng đặc định

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Cẩm nang về chế độ Kỹ...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Cẩm nang về chế độ Kỹ...

post
Làm việc ở Nhật Bản 8. “Bik tut” về tư cách lưu trú “Kỹ thuật – Nhân văn xã hội – Nghiệp vụ quốc tế”

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Tổng hợp về tư cách “Kỹ...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Tổng hợp về tư cách “Kỹ...

post
Làm việc ở Nhật Bản 9. Tư cách lưu trú khác (du học, hoạt động cụ thể, điều dưỡng, v.v.)

Du học, Gia đình lưu trú 「Du học」 là tư cách lưu trú dành cho sinh viên nước ngoài.「Gia đình lưu trú」là tư cách lưu...

Du học, Gia đình lưu trú 「Du học」 là tư cách lưu trú dành cho sinh viên nước ngoài.「Gia đình lưu trú」là tư cách lưu...