Làm việc ở Nhật Bản

post
Làm việc ở Nhật Bản 3. “Bik tut” trong [Thực tập kỹ năng]

Những điểm chính về chế độ thực tập kỹ năng ・Chiếm số lượng lớn nhất trong số những người Việt đang sống tại...

Những điểm chính về chế độ thực tập kỹ năng ・Chiếm số lượng lớn nhất trong số những người Việt đang sống tại...

post
Làm việc ở Nhật Bản 9.Tư cách lưu trú khác (du học, hoạt động cụ thể, điều dưỡng, vv)

Du học, Gia đình lưu trú 「Du học」 là tư cách lưu trú dành cho sinh viên nước ngoài.「Gia đình lưu trú」là tư cách lưu...

Du học, Gia đình lưu trú 「Du học」 là tư cách lưu trú dành cho sinh viên nước ngoài.「Gia đình lưu trú」là tư cách lưu...

post
Làm việc ở Nhật Bản 8. “Bik tut” về tư cách lưu trú “Kỹ thuật – Nhân văn xã hội – Nghiệp vụ...

  Tư cách lưu trú điển hình cho người nước ngoài được tuyển dụng và làm việc tại Nhật là “Kỹ thuật – Nhân văn...

  Tư cách lưu trú điển hình cho người nước ngoài được tuyển dụng và làm việc tại Nhật là “Kỹ thuật – Nhân văn...

post
Làm việc ở Nhật Bản 7. “Bik tut” trong [Thực tập kỹ năng]

Những người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản trong các lĩnh vực không chuyên môn, không kỹ thuật (Lĩnh vực lao động...

Những người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản trong các lĩnh vực không chuyên môn, không kỹ thuật (Lĩnh vực lao động...

post
Làm việc ở Nhật Bản 6. Những điểm cần chú ý trong chế độ thực tập kỹ năng : [Phí dịch vụ phải...

 [Điểm nhấn về phí dịch vụ phải trả cho công ty phái cử] ・Phí xuất cảnh của thực tập sinh được DOLAB quy định...

 [Điểm nhấn về phí dịch vụ phải trả cho công ty phái cử] ・Phí xuất cảnh của thực tập sinh được DOLAB quy định...

post
Làm việc ở Nhật Bản 5. Những điểm cần chú ý trong chế độ thực tập kỹ năng : [Lựa chọn công ty phái...

Có nhiều sự “May rủi” khi lựa chọn công ty phái cử, số tiền phí dịch vụ mà các bạn muốn đi thực tập kỹ năng phải...

Có nhiều sự “May rủi” khi lựa chọn công ty phái cử, số tiền phí dịch vụ mà các bạn muốn đi thực tập kỹ năng phải...

post
Làm việc ở Nhật Bản 4. Những điểm chú ý về chế độ thực tập kỹ năng: [Tổng quát]

Mục đích ban đầu của chế độ thực tập kỹ năng là sang Nhật để trau dồi kỹ thuật của công việc đang thực hiện...

Mục đích ban đầu của chế độ thực tập kỹ năng là sang Nhật để trau dồi kỹ thuật của công việc đang thực hiện...

post
Làm việc ở Nhật Bản 2. Các loại tư cách lưu trú cư trú tại Nhật Bản

 Có những người không đáp ứng các yêu cầu về tư cách cư trú để làm công việc họ muốn ở Nhật Bản và không thể...

 Có những người không đáp ứng các yêu cầu về tư cách cư trú để làm công việc họ muốn ở Nhật Bản và không thể...

post
Làm việc ở Nhật Bản 1. Tình trạng lao động nước ngoài tại Nhật Bản

 Số lượng lao động nước ngoài tại Nhật Bản là 1.460.463 (tính đến tháng 10 năm 2018), tăng 181.793 người (14,2%) so với...

 Số lượng lao động nước ngoài tại Nhật Bản là 1.460.463 (tính đến tháng 10 năm 2018), tăng 181.793 người (14,2%) so với...