Quy định của website

Quy định của website

Trang web này ( https://www.kokoro-vj.org ) hoạt động theo quy định ghi bên dưới đây. Xin vui lòng đọc kỹ quy định trước khi sử dụng trang web. Quy định và các điều khoản liên quan có thể được thay đổi mà không cần báo trước nên xin quý khách vui lòng lưu ý trước.

 Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được thu thập thông qua trang web này nếu không có các điều khoản quy định khác thì sẽ được lưu trữ và sử dụng dưới sự kiểm soát chặt chẽ của báo Mainichi. Thông tin cá nhân này sẽ không được sử dụng bởi những bên khác.

Theo quy định, thông tin cá nhân được thu thập thông qua trang web này sẽ được sử dụng trong phạm vi được thông báo tại thời điểm thu thập và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác,  không được cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự cho phép. Tuy nhiên, sau khi thông tin cá nhân được xử lý thống kê để không thể xác định được các cá nhân thì có thể được sử dụng và cung cấp dưới dạng dữ liệu tiếp thị cho các nhà quảng cáo và công ty đối tác.

Vui lòng xem thêm tại đây về việc xử lý thông tin cá nhân của báo Mainichi.

[Về việc xử lý thông tin cá nhân] của báo Mainichi.

 Về việc sử dụng cookies

Khi xem trang web này, chúng tôi gửi thông tin được gọi là Cookie đến người dùng để thu thập thông tin truy cập của người dùng. Thông tin này không bao gồm bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.

Mặt khác, người dùng cũng có thể tự chịu trách nhiệm và từ chối nhận cookie (tuy nhiên một số cookie có thể sẽ không hoạt động). Xin lưu ý là khi dừng cookie, có thể sẽ không thể sử dụng tất cả hoặc một phần dịch vụ trên trang web này nên mong quý khách vui lòng lưu ý trước.

Vui lòng đọc phần “Giới thiệu về Cookies” để biết thêm chi tiết.

“Giới thiệu về Cookies”

 Biện pháp bảo vệ an ninh

Để đối phó với nguy cơ truy cập trái phép từ bên ngoài, hoặc mất mát, phá hủy hoặc làm sai lệch, báo Mainichi có một người chịu trách nhiệm quản lý để thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý và phù hợp và thu thập thông tin cá nhân được bảo vệ. Mặt khác, báo Mainichi đang duy trì việc ký hợp đồng bảo mật thông tin cá nhân nghiêm ngặt với các công ty bên ngoài đáng tin cậy khi ủy thác gia công xử lý dữ liệu.

 Về bản quyền

Các bài viết, hình ảnh, hình vẽ và video được xuất bản trên trang web này được bảo vệ bởi Đạo luật bản quyền Nhật Bản, các công ước quốc tế như Công ước Berne và bản quyền này thuộc về Báo Mainichi hoặc thuộc về nhà cung cấp thông tin. Tuyệt đối không được phân phối bản sao mà không được phép hoặc đăng lại trên các trang web, blog, mạng xã hội, v.v..

Các quan điểm liên quan đến bản quyền của nội dung được công bố trên trang quản trị của báo Mainichi, bao gồm cả trang này, tuân theo các quy định được ghi trong “Giới thiệu về bản quyền trên mạng” của Hiệp hội Báo chí Nhật Bản.

[Giới thiệu về bản quyền trên mạng] của Hiệp hội Báo chí Nhật Bản

 Về Link

Trang đầu của trang này và mỗi trang có thể được liên kết tự do nếu chúng đáp ứng các điều kiện của qui định của Báo Mainichi.

[Quy định về Link]

 Về việc miễn trách nhiệm

Báo Mainichi không chịu trách nhiệm thu thập và sử dụng thông tin cá nhân từ các Link trên trang web này và trên các trang web của nhà quảng cáo. Mọi câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân xin gửi đến từng trang web liên quan kể trên.

Báo Mainichi rất chú ý và cẩn thận đến sự an toàn của các trang web do Công ty hoặc công ty con của Công ty vận hành và các trang web được ủy thác cho công ty khác vận hành Tuy nhiên báo Mainichi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể xảy ra với thiết bị đầu cuối của người dùng do lỗi hệ thống nêu trên hoặc các hành động của người khác.