Kinh nghiệm của tôi

NEW post
Kinh nghiệm của tôi Vol. 44 Chuyển sang tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định sau khi hoàn thành chương trình...

Gặp gỡ sempai số này Chị Mai Thị Xuân Tháng 5/2015Tốt nghiệp trường THPT Trực Ninh B〈Nam Định〉 Tháng 8/2015Nhập học tại...

Gặp gỡ sempai số này Chị Mai Thị Xuân Tháng 5/2015Tốt nghiệp trường THPT Trực Ninh B〈Nam Định〉 Tháng 8/2015Nhập học tại...

post
Kinh nghiệm của tôi Vol. 43 Toả sáng như “vầng mặt trời” ở viện dưỡng lão

Gặp gỡ sempai số này Chị Lê Thị Lan Anh Tháng 05/2017Tốt nghiệp Trường Trung học Phổ thông Mai Thúc Loan (Hà Tĩnh) Tháng 11/2017Vào...

Gặp gỡ sempai số này Chị Lê Thị Lan Anh Tháng 05/2017Tốt nghiệp Trường Trung học Phổ thông Mai Thúc Loan (Hà Tĩnh) Tháng 11/2017Vào...

post
Kinh nghiệm của tôi Vol. 42. Bỏ trốn để thoát khỏi môi trường làm việc nguy hiểm

Gặp gỡ sempai số này Minh (Tên nhân vật đã được thay đổi) Tháng 6/2012Tốt nghiệp hệ cao đẳng tại TP.HCM Tháng 3/2017Nhập...

Gặp gỡ sempai số này Minh (Tên nhân vật đã được thay đổi) Tháng 6/2012Tốt nghiệp hệ cao đẳng tại TP.HCM Tháng 3/2017Nhập...

post
Kinh nghiệm của tôi Vol. 41. Thường xuyên giao lưu với người Nhật, nâng cao khả năng giao tiếp

Gặp gỡ sempai số này Trần Thị Minh (チャン・ティ・ミン)さん Tháng 6/2011Tốt nghiệp THPT Đông Anh Tháng 5/2015Tốt nghiệp...

Gặp gỡ sempai số này Trần Thị Minh (チャン・ティ・ミン)さん Tháng 6/2011Tốt nghiệp THPT Đông Anh Tháng 5/2015Tốt nghiệp...

post
Kinh nghiệm của tôi Vol. 40. Nâng cao khả năng tiếng Nhật thông qua nhiều hoạt động

Gặp gỡ sempai số này Lỗ Thị Mạnh Tháng 5/2015: Tốt nghiệp trường THPT Sơn Tây (Hà Nội) Tháng 8/2015: Nhập học Khoa Ngôn...

Gặp gỡ sempai số này Lỗ Thị Mạnh Tháng 5/2015: Tốt nghiệp trường THPT Sơn Tây (Hà Nội) Tháng 8/2015: Nhập học Khoa Ngôn...

post
Kinh nghiệm của tôi Vol. 39. Câu chuyện về SỨC TRẺ – NỤ CƯỜI và NHỮNG CHIẾC BÁNH

Gặp gỡ sempai số này Phan Thị Cẩm Thúy Tháng 6/2017: Tốt nghiệp trường THPT Nguyễn Trãi (Bến Tre) Tháng 2/2018: Làm việc tại...

Gặp gỡ sempai số này Phan Thị Cẩm Thúy Tháng 6/2017: Tốt nghiệp trường THPT Nguyễn Trãi (Bến Tre) Tháng 2/2018: Làm việc tại...

post
Kinh nghiệm của tôi Vol. 38. Theo chồng là du học sinh sang Nhật, sinh con và học tập

Gặp gỡ sempai số này Chị Phạm Phi Hải Yến Tháng 5/2002: Tốt nghiệp trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) Tháng 9/2002:...

Gặp gỡ sempai số này Chị Phạm Phi Hải Yến Tháng 5/2002: Tốt nghiệp trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) Tháng 9/2002:...

post
Kinh nghiệm của tôi Vol. 37. Hành trình du học trọn vẹn ý nghĩa nhờ vòng kết nối bạn bè phong phú

  Gặp gỡ sempai số này Lê Trung Hải Tháng 5/2014: Tốt nghiệp trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) Tháng 9/2014: Nhập học...

  Gặp gỡ sempai số này Lê Trung Hải Tháng 5/2014: Tốt nghiệp trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) Tháng 9/2014: Nhập học...

post
Kinh nghiệm của tôi Vol. 36. Cùng bạn bè sống vui vẻ ở miền thôn quê

  Gặp gỡ sempai số này Chị Chu Thị Mức Tháng 5/2014: Tốt nghiệp trường THPT Lương Tài (Bắc Ninh) Tháng 9/2014: Vào học...

  Gặp gỡ sempai số này Chị Chu Thị Mức Tháng 5/2014: Tốt nghiệp trường THPT Lương Tài (Bắc Ninh) Tháng 9/2014: Vào học...

post
Kinh nghiệm của tôi ...

Gặp gỡ sempai số này Bạn Nguyễn Thị Ngọc Tháng 6/2016: Tốt nghiệp Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, thành phố Cẩm...

Gặp gỡ sempai số này Bạn Nguyễn Thị Ngọc Tháng 6/2016: Tốt nghiệp Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, thành phố Cẩm...