Du học - Xin việc

img detail
31/08/2020 Du học - Xin việc

◆ Câu hỏi 1: Giờ học online có được tính vào thời gian học chính thức (tính học phần) hay không?

  • Trả lời: Trong trường hợp trường tổ chức học online để phòng tránh lây nhiễm thì thời gian học đó được tính vào thời gian học tập chính thức. Trường hợp này cũng giống học sinh ở nước ngoài học online do không thể nhập cảnh mới hoặc tái nhập cảnh vào Nhật Bản. Đây được công nhận là biện pháp đối phó khẩn cấp.

◆ Câu hỏi 2: Trường hợp du học sinh không học đủ thời lượng do ảnh hưởng của Covid-19 thì có thể tiếp tục học tại trường tiếng Nhật lâu hơn 2 năm, là thời gian được phép du học thông thường hay không?

  • Trả lời: Trường hợp du học sinh đang theo học tại trường tiếng Nhật không học đủ thời lượng như kế hoạch ban đầu do ảnh hưởng của Covid-19 thì có thể xin gia hạn tư cách lưu trú “du học sinh” vượt giới hạn 2 năm và tiếp tục học tập ở trường hiện tại.

◆ Câu hỏi 3: Trường hợp du học sinh theo kế hoạch sẽ nhập học vào tháng 4/2020 nhưng do ảnh hưởng của Covid-19 nên không nhập cảnh được, sau đó nhập học giữa chừng thì chương trình học sẽ ra sao?

  • Trả lời: Trường hợp tiến độ học tập quá chậm thì sẽ được tổ chức các lớp học bù trong kì nghỉ dài.

◆ Câu hỏi 4: Trường hợp hết hạn tư cách lưu trú mà vẫn chưa thể về nước thì có thể gia hạn tư cách lưu trú “du học sinh” được không?

  • Trả lời:
  • ① Đối với du học sinh tốt nghiệp năm 2020 (có tư cách lưu trú “du học sinh” và được cấp phép thực hiện hoạt động ngoài tư cách lưu trú) mà không có chuyến bay về nước thì có thể tiếp tục làm baito mỗi tuần không quá 28 tiếng cho đến khi hết hạn tư cách lưu trú.
  • ② Trường hợp tư cách lưu trú sắp hết hạn thì được đặc cách chấp nhận cho chuyển sang tư cách “Hoạt động đặc định (thời hạn 6 tháng)”. Sau khi chuyển đổi tư cách lưu trú thì không cần xin cấp phép thực hiện hoạt động ngoài tư cách lưu trú vẫn có thể làm baito không quá 28 tiếng mỗi tuần.
  • ③ Trường hợp tiếp tục học tại trường hiện tại thì có thể gia hạn tư cách lưu trú “du học sinh” (tối đa thêm 6 tháng). Trường hợp này thì tổng thời gian học tiếng Nhật có thể vượt quá giới hạn 2 năm.

◆ Câu hỏi 5: Trường hợp không nhận được thư tuyển dụng hoặc đề nghị tuyển dụng bị huỷ do ảnh hưởng của Covid-19, tư cách lưu trú sẽ bị ảnh hưởng ra sao?

  • Trả lời: Trường hợp du học sinh tốt nghiệp đại học hoặc trường chuyên môn nhưng không nhận được thư tuyển dụng, muốn tiếp tục tìm việc thì có thể xin tư cách lưu trú “Hoạt động đặc định (thời hạn 1 năm)” loại để tìm việc làm. Trường hợp này có thể làm baito mỗi tuần không quá 28 tiếng. Ngoài ra, nếu du học sinh bị huỷ đề nghị tuyển dụng thì có thể xin tư cách lưu trú “Hoạt động đặc định (thời hạn 1 năm)” loại để duy trì công việc. Loại tư cách lưu trú này không bị giới hạn thời gian làm việc.