Blog

NEW post
Blog Nếu bạn được mời đi đám cưới ở Nhật Bản thì…?

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Lễ cưới ở Nhật Bản và ở Việt...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Lễ cưới ở Nhật Bản và ở Việt...

NEW post
Blog So sánh phí sử dụng điện thoại của các nhà mạng – Các gói cước mới liên tục ra mắt –

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Trong số các bạn thực tập sinh hoặc...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Trong số các bạn thực tập sinh hoặc...

NEW post
Blog Các cửa hàng bán nguyên liệu nấu đồ ăn Việt Nam (tỉnh Chiba)

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Số người Việt đang sống tại tỉnh...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Số người Việt đang sống tại tỉnh...

NEW post
Blog “KOBE・KITANO IJINKAN-GAI” – ĐỊA ĐIỂM NỔI TIẾNG GẦN OSAKA

Bài viết do Cơ Quan Xúc Tiến Du Lịch Nhật Bản (JNTO) cùng KOKORO đồng hành thực hiện. Cách Osaka khoảng 20 phút đi bằng tàu...

Bài viết do Cơ Quan Xúc Tiến Du Lịch Nhật Bản (JNTO) cùng KOKORO đồng hành thực hiện. Cách Osaka khoảng 20 phút đi bằng tàu...

post
Blog Các ứng dụng điện thoại hữu ích trong cuộc sống (Phần công cụ tra cứu đường đi)

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Người nước ngoài khi mới sang Nhật...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Người nước ngoài khi mới sang Nhật...

post
Blog Giới thiệu các đoàn thể dành cho người Việt tại Nhật_Phần 3: (Pháp nhân) Hội người Việt Nam tại Nhật Bản (VAIJ)

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản...

post
Blog Có thể nhận lại phí bảo hiểm lương hưu (nenkin) đã đóng trong 5 năm?

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Hằng tháng, tiền lương của thực...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Hằng tháng, tiền lương của thực...

post
Blog Điểm danh những món ăn bổ dưỡng rẻ tiền ở Nhật_Phần 3

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Nhật Bản luôn nổi tiếng với những...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Nhật Bản luôn nổi tiếng với những...

post
Blog Kỳ thi tiếng Nhật mới có thể dùng để xin tư cách lưu trú kỹ năng đặc định

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Từ tháng 3 tới, các bạn có thể...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Từ tháng 3 tới, các bạn có thể...

post
Blog Các cửa hàng bán nguyên liệu nấu đồ ăn Việt Nam (tỉnh Kanagawa)

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Tỉnh Kanagawa có đường bờ biển...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) Tỉnh Kanagawa có đường bờ biển...