Cuộc sống - Visa

img detail
14/10/2020 Cuộc sống - Visa

Rất nhiều người (bao gồm cả thực tập sinh kỹ năng, người có visa Kỹ thuật – Tri thức nhân văn – Nghiệp vụ quốc tế, du học sinh) đã bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bài viết này sẽ tổng hợp các trường hợp có thể chuyển đổi tư cách lưu trú để tiếp tục làm việc.
< Văn phòng luật Century – Luật sư Sugita Shohei >

Hoạt động đặc định là gì?

Nhờ các chính sách đặc biệt do ảnh hưởng của dịch COVID-19 mà một số loại tư cách lưu trú “Hoạt động đặc định” (Tokutei katsudo) được chấp nhận. “Hoạt động đặc định” là loại tư cách lưu trú lập ra nhằm giải quyết linh động cho những người không đáp ứng bất kì loại tư cách lưu trú nào khác để có thể ở lại Nhật Bản.

Mặc dù cùng được gọi là “Hoạt động đặc định” nhưng nếu nội dung bên trong quy định khác nhau thì sẽ là các loại tư cách lưu trú khác nhau. Ví dụ, “Hoạt động đặc định” dành cho những người không thể về nước và “Hoạt động đặc định” để duy trì công việc là hai loại tư cách lưu trú khác nhau. Vì vậy, có thể có cả tình huống chuyển đổi từ tư cách lưu trú “Hoạt động đặc định” này sang “Hoạt động đặc định” khác.

Thực tập sinh kỹ năng

<Trường hợp muốn làm việc>

 • 1Có thể chuyển đổi sang các loại tư cách lưu trú như “Hoạt động đặc định” (duy trì công việc, không thể về nước, chuẩn bị chuyển sang Kỹ năng đặc định), Kỹ năng đặc định, Thực tập sinh số 3.
 • 2Trường hợp là thực tập sinh kỹ năng số 2 hoặc số 3 đã hoàn thành chương trình thực tập nhưng không thể về nước thì có thể chuyển đổi sang tư cách lưu trú “Hoạt động đặc định” để duy trì công việc. Trong các trường hợp bị cho thôi việc thì dù không phải đối tượng khó khăn trong việc về nước cũng có thể chuyển đổi sang tư cách lưu trú “Hoạt động đặc định” để duy trì công việc.
 • 3Trong trường hợp công ty muốn bạn nghỉ việc, có thể bạn sẽ bị yêu cầu phải viết “Đơn xin thôi việc” do nguyện vọng của bản thân. Tuy nhiên, nếu tự mình viết “Đơn xin thôi việc” thì có nghĩa là bạn tự ý muốn nghỉ việc (thôi việc vì lý do cá nhân) và như vậy có thể sẽ gặp khó khăn khi xin chuyển sang tư cách lưu trú “Hoạt động đặc định” để duy trì công việc. So với thôi việc vì lý do cá nhân thì bị cho thôi việc sẽ dễ xin chuyển sang tư cách lưu trú “Hoạt động đặc định” để duy trì công việc hơn, vì vậy, ngoại trừ trường hợp bạn tự muốn thôi việc thì đừng viết “Đơn xin thôi việc” nhé.
 • 1Có thể chuyển đổi sang các loại tư cách lưu trú như “Hoạt động đặc định” (duy trì công việc, không thể về nước, chuẩn bị chuyển sang Kỹ năng đặc định), Kỹ năng đặc định, Thực tập sinh số 3.
 • 2Trường hợp là thực tập sinh kỹ năng số 2 hoặc số 3 đã hoàn thành chương trình thực tập nhưng không thể về nước thì có thể chuyển đổi sang tư cách lưu trú “Hoạt động đặc định” để duy trì công việc. Trong các trường hợp bị cho thôi việc thì dù không phải đối tượng khó khăn trong việc về nước cũng có thể chuyển đổi sang tư cách lưu trú “Hoạt động đặc định” để duy trì công việc.
 • 3Trong trường hợp công ty muốn bạn nghỉ việc, có thể bạn sẽ bị yêu cầu phải viết “Đơn xin thôi việc” do nguyện vọng của bản thân. Tuy nhiên, nếu tự mình viết “Đơn xin thôi việc” thì có nghĩa là bạn tự ý muốn nghỉ việc (thôi việc vì lý do cá nhân) và như vậy có thể sẽ gặp khó khăn khi xin chuyển sang tư cách lưu trú “Hoạt động đặc định” để duy trì công việc. So với thôi việc vì lý do cá nhân thì bị cho thôi việc sẽ dễ xin chuyển sang tư cách lưu trú “Hoạt động đặc định” để duy trì công việc hơn, vì vậy, ngoại trừ trường hợp bạn tự muốn thôi việc thì đừng viết “Đơn xin thôi việc” nhé.

< Trường hợp không muốn làm việc >

・Có thể chuyển sang tư cách lưu trú “Hoạt động đặc định” dành cho người không thể về nước (thời hạn 6 tháng, không được phép làm việc).

Đối với người có tư cách lưu trú đi làm (tư cách lưu trú dạng Kỹ thuật – Tri thức nhân văn – Nghiệp vụ quốc tế…)

<Trường hợp muốn đi làm>

・Có thể chuyển đổi sang tư cách lưu trú “Hoạt động đặc định” (để duy trì công việc, tìm việc làm). Ngoài ra, không cần phải chuyển đổi tư cách lưu trú vẫn có thể nhận được giấy phép làm công việc ngoài tư cách lưu trú hoặc chuyển sang công ty khác.

<Trường hợp muốn đi làm>

・Có thể chuyển sang tư cách lưu trú “Hoạt động đặc định” dành cho người không thể về nước (thời hạn 6 tháng, không được phép làm việc).

Du học sinh

 • 1Trường hợp du học sinh tốt nghiệp năm 2020 (Tư cách lưu trú “Du học” và có giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú) không thể về nước, có thể tiếp tục làm thêm (baito) 28 giờ/tuần cho đến khi hết hạn tư cách lưu trú.
 • 2Những ai sắp hết hạn lưu trú thì có thể chuyển đổi sang tư cách lưu trú “Hoạt động đặc định (thời hạn 6 tháng)”. Sau khi chuyển đổi sang tư cách lưu trú này thì không cần xin giấy phép thực hiện hoạt động ngoài tư cách lưu trú vẫn có thể làm baito 28 giờ/tuần.
 • 3Trong trường hợp tiếp tục học tập tại trường hiện tại, có thể gia hạn tư cách lưu trú “Du học” (thời hạn 6 tháng). Trường hợp này, dù có vượt thời hạn quy định 2 năm học tập ở Nhật Bản cũng vẫn được chấp nhận.
 • 1Trường hợp du học sinh tốt nghiệp năm 2020 (Tư cách lưu trú “Du học” và có giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú) không thể về nước, có thể tiếp tục làm thêm (baito) 28 giờ/tuần cho đến khi hết hạn tư cách lưu trú.
 • 2Những ai sắp hết hạn lưu trú thì có thể chuyển đổi sang tư cách lưu trú “Hoạt động đặc định (thời hạn 6 tháng)”. Sau khi chuyển đổi sang tư cách lưu trú này thì không cần xin giấy phép thực hiện hoạt động ngoài tư cách lưu trú vẫn có thể làm baito 28 giờ/tuần.
 • 3Trong trường hợp tiếp tục học tập tại trường hiện tại, có thể gia hạn tư cách lưu trú “Du học” (thời hạn 6 tháng). Trường hợp này, dù có vượt thời hạn quy định 2 năm học tập ở Nhật Bản cũng vẫn được chấp nhận.