Thực tập kỹ năng - Kỹ năng đặc định

Kỳ thi tiếng Nhật mới có thể dùng để xin tư cách lưu trú kỹ năng đặc định

blog_0902_img1
09/02/2021

Từ tháng 3 tới, các bạn có thể đăng ký kỳ thi tiếng Nhật “JFT-Basic” dùng để xin tư cách lưu trú kỹ năng đặc định ngay tại Nhật Bản. Kỳ thi được tổ chức mỗi năm 6 lần, tiện hơn so với kỳ thi JLPT mỗi năm chỉ tổ chức 2 lần.

Ở Nhật cũng có thể dự thi JFT-Basic

Kỳ thi JFT-Basic (Kỳ thi tiếng Nhật cơ sở của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản) từ tháng 3 năm nay sẽ được tổ chức cả trong nước Nhật. Mục đích của kỳ thi này là đánh giá xem thí sinh có “năng lực tiếng Nhật đủ để hội thoại hằng ngày ở mức nhất định và không gặp khó khăn trong cuộc sống” hay không. Kết quả của kỳ thi cũng có thể dùng để đăng ký xin tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định”. Kỳ thi đầu tiên tại Nhật Bản sẽ được tổ chức từ thứ Hai ngày 1 đến thứ Sáu ngày 19 tháng 3/2021.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2020, kỳ thi JFT-Basic đã được tổ chức tại nước ngoài (Mông Cổ, Indonesia, Campuchia, Thái Lan, Philippines, Myanmar, Nepal) và có 14.900 thí sinh dự thi, trong đó 5.543 thí sinh thi đỗ.

https://www.jpf.go.jp/jft-basic/index.html

Trang chủ kỳ thi JFT

Kết quả có thể dùng để đăng ký xin tư cách lưu trú kỹ năng đặc định

Để xin tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định số 1”, cần phải đỗ kỳ thi kĩ năng (14 ngành nghề) và kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Những ai hoàn thành 3 năm thực tập kỹ năng suôn sẻ thì sẽ được miễn thi năng lực tiếng Nhật. Các trường hợp còn lại, nếu không thi đỗ chứng chỉ JLPT (Kỳ thi năng lực tiếng Nhật) trình độ N4 thì có thêm một lựa chọn là đạt 200/250 điểm trong kỳ thi JFT-Basic.

Trường hợp du học sinh muốn chuyển sang tư cách lưu trú kỹ năng đặc định, hoặc thực tập sinh kỹ năng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 mà không hoàn thành được chương trình thực tập kỹ năng 3 năm cũng có thể dùng kết quả kỳ thi này để xin chuyển sang tư cách lưu trú kỹ năng đặc định. Hơn thế nữa, kỳ thi được tổ chức mỗi năm 6 lần, tiện hơn so với JLPT chỉ tổ chức một năm 2 lần.

Đặc điểm và thông tin cơ bản của kỳ thi JFT-Basic

⚫ Đặc điểm của kì thi JFT-Basic

・Thao tác đọc đề bài và trả lời câu hỏi đều được thực hiện trên màn hình máy tính trong phòng thi.

・Sau khi thi xong sẽ biết ngay kết quả.

・Mỗi năm tổ chức 6 lần.

・Có khoảng 120 địa điểm thi trên toàn quốc.

⚫ Thông tin cơ bản

・Lệ phí thi: 7.000 yên (đã bao gồm thuế)

・Điều kiện dự thi: Người nước ngoài có tư cách lưu trú ở Nhật

・Cách đăng ký: Thực hiện trên trang web của đơn vị tổ chức kỳ thi

http://ac.prometric-jp.com/testlist/jfe/index.html

Hình thức thi và cấu trúc bài thi

・Làm bài thi trên máy vi tính: Đọc câu hỏi và trả lời trên màn hình máy tính.

・Thí sinh ngồi trong từng ô riêng, đọc câu hỏi hiện trên màn hình máy tính hoặc nghe qua tai nghe rồi trả lời trên màn hình. Bài thi được chia thành 4 phần “chữ Hán và từ vựng”, “hội thoại và cách diễn đạt”, “nghe hiểu” và “đọc hiểu”, tổng cộng có 60 câu hỏi.

・Thời gian làm bài thi là 60 phút.

Ví dụ về câu hỏi trong bài thi. Có thể đổi ngôn ngữ của đề bài ngay trên màn hình, có cả tiếng Việt.

Các mẫu câu hỏi khác

Kết quả thi

・Ngay khi làm bài xong, trên màn hình sẽ hiện ra tổng số điểm và kết quả đỗ/trượt. Trong vòng 5 ngày làm việc sau đó, khi đăng nhập vào trang web đăng ký, giấy báo kết quả sẽ hiện lên và có thể in ra.

・Kỳ thi này có mục đích “đánh giá xem bạn có thể làm được gì, đến mức nào bằng tiếng Nhật”. Tổng số điểm tối đa là 250 điểm, và nếu bạn đạt được từ 200 điểm trở lên thì sẽ được đánh giá là “đạt trình độ tiếng Nhật đủ để hội thoại hằng ngày ở mức độ nhất định và không gặp khó khăn trong cuộc sống”, và kết quả thi có thể dùng để đăng ký xin tư cách lưu trú kỹ năng đặc định.