Khác

Những sự kiện lớn trong năm 2024

240115 (11)
19/01/2024

Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi bắt đầu năm 2024. Những sự kiện nào sẽ được tổ chức tại Nhật Bản và trên toàn thế giới trong năm nay? Đối với những người Việt Nam sắp đến Nhật Bản hoặc đang sinh sống tại đây, chúng tôi xin giới thiệu những sự kiện chính của năm nay, chủ yếu diễn ra tại Nhật Bản, dành cho những người Việt Nam sắp đến Nhật hoặc đang sinh sống tại đây. 【Fujita Hironobu】