Blog

NEW post
Blog 1 ngày trải nghiệm gặp tượng Đại Phật và những chú hươu ở Nara

Bài viết do Cơ quan Xúc Tiến Du Lịch Nhật Bản (JNTO) cùng KOKORO đồng thực hiện Đến với cố đô “Nara”, bạn có thể...

Bài viết do Cơ quan Xúc Tiến Du Lịch Nhật Bản (JNTO) cùng KOKORO đồng thực hiện Đến với cố đô “Nara”, bạn có thể...

NEW post
Blog Puchipura trong cửa hàng 100 yên_01

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)    【Collaboration blog】   Xin chào mọi người!...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)    【Collaboration blog】   Xin chào mọi người!...

post
Blog Thế vận hội Tokyo 2020 – Thông tin và những sự kiện đáng lưu ý –

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援) “Thế vận hội Tokyo 2020” vốn bị hoãn lại 1...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援) “Thế vận hội Tokyo 2020” vốn bị hoãn lại 1...

post
Blog Chiến dịch xóa bỏ những hành vi không chính đáng trong chương trình thực tập kỹ năng

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援) “Hội hỗ trợ chung sống hòa thuận (cộng sinh)...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援) “Hội hỗ trợ chung sống hòa thuận (cộng sinh)...

post
Blog Việt Nam OK – Nhật Bản DAME_19: Học sinh tiểu học ở Nhật đi một con đường đi học mỗi ngày?

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Các bạn có biết trẻ em tiểu học ở Nhật...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Các bạn có biết trẻ em tiểu học ở Nhật...

post
Blog Người Nhật hưởng thụ ngày cuối tuần thế nào?

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Tại quốc gia có cường độ làm việc cao...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Tại quốc gia có cường độ làm việc cao...

post
Blog Thông báo: Phát hiện việc sử dụng trái phép các bài báo KOKORO

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Chúng tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Chúng tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo...

post
Blog Tanabata

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Mùa hè đầu tiên của tôi tại Nhật, khi kí...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Mùa hè đầu tiên của tôi tại Nhật, khi kí...

post
Blog Các sản phẩm hữu ích được tìm thấy tại cửa hàng 100 yên_01

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)    【Collaboration blog】   Chào tất cả...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)    【Collaboration blog】   Chào tất cả...

post
Blog Sự khác nhau giữa tàu tốc hành đặc biệt(特急 Tokkyu), tàu tốc hành(急行Kyuko), tàu nhanh(快速 Kaisoku)ở vùng thủ đô Tokyo

  Trải nghiệm bị lạc đường ở các ga lớn hoặc đi nhầm tàu, tới nhầm địa điểm chắc hẳn là một trong những...

  Trải nghiệm bị lạc đường ở các ga lớn hoặc đi nhầm tàu, tới nhầm địa điểm chắc hẳn là một trong những...