Du học - Xin việc

7 loại học bổng Chính phủ Nhật Bản (MEXT)

hong-bong-cua-chinh-phu-nhat-ban-7
02/05/2023

Ở Nhật Bản có rất nhiều chế độ miễn giảm học phí, học bổng dành cho du học sinh người nước ngoài. Về chế độ học bổng, có một số học bổng của các địa phương hoặc các tổ chức phi chính phủ nhưng trong bài viết này, chúng mình sẽ giới thiệu về 7 loại học bổng do Chính phủ Nhật Bản (Bộ Giáo dục Khoa học và Công nghệ Nhật Bản = MEXT) cấp. Về học bổng của các tổ chức phi chính phủ, chúng tôi giới thiệu trong bài viết “Học bổng của các tổ chức phi chính phủ và JASSO“.

7 loại học bổng Chính phủ (MEXT)

Học bổng của Bộ Giáo dục Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) có 3 đặc trưng dưới đây. 7 loại học bổng được giới thiệu trong bài viết đều có có 3 đặc trưng này. Trong tiếng Nhật, việc du học nhận học bổng của MEXT được gọi là “học bổng Chính phủ – kokuhi ryugaku”.

Tiền học: Học phí, tiền nhập học được miễn giảm 100%
Tiền vé máy bay: Được chi trả vé máy bay khứ hồi
Sinh hoạt phí: Để du học sinh không gặp khó khăn trong cuộc sống ở Nhật, mỗi tháng du học sinh sẽ nhận được 1 khoản học bổng

Học bổng MEXT được chia thành 2 loại: loại dành cho những người có kinh nghiệm làm việc và loại dành cho sinh viên.

(1) Loại dành cho người có kinh nghiệm làm việc: 3 loại

・ Chương trình lãnh đạo trẻ – Young Leaders Program (YLP)
・ Du học sinh nghiên cứu sinh
・ Du học sinh chương trình tập huấn giáo viên

(2) Loại dành cho sinh viên: 4 loại

・ Du học sinh đại học
・ Du học sinh cao đẳng kỹ thuật
・ Du học sinh trung cấp chuyên nghiệp
・ Du học sinh chương trình tập huấn tiếng Nhật – văn hoá Nhật Bản

3 loại học bổng MEXT dành cho người có kinh nghiệm làm việc

Chương trình lãnh đạo trẻ (YLP)

Chương trình này dành cho các quan chức chính phủ, doanh nhân trẻ tuổi – những người sẽ trở thành những nhà lãnh đạo của các nước châu Á trong tương lai. Họ sẽ được mời sang Nhật để học cao học trong khoảng 1 năm. Chương trình cũng nhằm mục đích nâng cao sự hiểu biết về Nhật Bản của những người tham gia chương trình.

Chương trình lãnh đạo trẻ – Young Leaders Program (YLP)
Ngành tuyển sinh ① Hành chính ② Kinh doanh ③ Luật ④ Hành chính địa phương ⑤ Hành chính y tế
Độ tuổi Dưới 40 tuổi
Điều kiện ứng tuyển ・ Tốt nghiệp đại học
・ Có trên 3 năm kinh nghiệm
・ Quan chức chính phủ trẻ tuổi v.v.
Học bổng 242,000 yên/tháng
Chương trình học tiếng Nhật Không có
Thời gian cấp học bổng 1 năm

external link Trang thông tin của MEXT về chương trình YLP (Tiếng Anh)

external link Hướng dẫn nộp đơn xin học bổng Chính phủ năm 2023

Du học sinh nghiên cứu sinh

Du học sinh nghiên cứu sinh
Ngành tuyển sinh Đúng chuyên ngành đã tốt nghiệp ở đại học hoặc chuyên ngành liên quan đến chuyên ngành đó
Độ tuổi Dưới 35 tuổi
Điều kiện ứng tuyển Người đã tốt nghiệp đại học hoặc có học lực tương đương
Học bổng Nghiên cứu sinh (Chuẩn bị nhập học cao học): 143,000 yên/tháng
Thạc sĩ: 144,000 yên/tháng
Tiến sĩ: 145,000 yên/tháng
(Có thêm hỗ trợ theo từng khu vực)
Chương trình học tiếng Nhật 6 tháng (Tiếng Nhật cao cấp / Chỉ dành cho đối tượng cần thiết / Miễn học phí)
Thời gian cấp học bổng Nghiên cứu sinh: Dưới 2 năm
Thạc sĩ: 2 năm
Tiến sĩ: 3 năm
(Những người cần học tiếng Nhật cao cấp sẽ cộng thêm 6 tháng)

Du học sinh chương trình tập huấn giáo viên

Du học sinh chương trình tập huấn giáo viên
Ngành tuyển sinh Giáo dục
Độ tuổi Dưới 35 tuổi
Điều kiện ứng tuyển Tốt nghiệp đại học hoặc tốt nghiệp trường đào tạo giáo viên, đang là giảng viên và có trên 5 năm kinh nghiệm
Học bổng 143,000 yên/tháng (Có thêm hỗ trợ theo từng khu vực)
Chương trình học tiếng Nhật 6 tháng (Tiếng Nhật cao cấp / Chỉ dành cho đối tượng cần thiết / Miễn học phí)
Thời gian cấp học bổng Dưới 1,5 năm

4 loại học bổng MEXT dành cho sinh viên

Du học sinh đại học

Du học sinh đại học
Ngành tuyển sinh Các ngành tự nhiên và xã hội
Độ tuổi Dưới 25 tuổi
Điều kiện ứng tuyển Tốt nghiệp THPT, đủ điều kiện nhập học vào các trường đại học ở Nhật
Học bổng 117,000 yên/tháng (Có thêm hỗ trợ theo từng khu vực)
Chương trình học tiếng Nhật 1 năm (Miễn học phí)
Thời gian cấp học bổng 5 năm (Ngành y – nha khoa – thú y: 6 năm, ngành dược: 7 năm)

Du học sinh cao đẳng kỹ thuật

Du học sinh cao đẳng kỹ thuật
Ngành tuyển sinh Cơ khí, điện – điện tử, thông tin – truyền thông, vật liệu, xây dựng, hàng hải, v.v.
Độ tuổi Dưới 25 tuổi
Điều kiện ứng tuyển Tốt nghiệp THPT, v.v.
Học bổng 117,000 yên/tháng (Có thêm hỗ trợ theo từng khu vực)
Chương trình học tiếng Nhật 1 năm (Miễn học phí)
Thời gian cấp học bổng 4 năm (Ngành hàng hải: 4,5 năm).5年)

Du học sinh trung cấp chuyên nghiệp

Du học sinh trung cấp chuyên nghiệp
Ngành tuyển sinh Công nghiệp, vệ sinh, giáo dục – phúc lợi xã hội, thương mại, may mặc – tài chính gia đình, văn hóa
Độ tuổi Dưới 25 tuổi
Điều kiện ứng tuyển Tốt nghiệp THPT, v.v.
Học bổng 117,000 yên/tháng (Có thêm hỗ trợ theo từng khu vực)
Chương trình học tiếng Nhật 1 năm (Miễn học phí)
Thời gian cấp học bổng 3 năm

Du học sinh chương trình tập huấn tiếng Nhật – văn hoá Nhật Bản

Du học sinh chương trình tập huấn tiếng Nhật – văn hoá Nhật Bản
Ngành tuyển sinh Tiếng Nhật, văn hóa Nhật Bản, tình hình Nhật Bản
Độ tuổi Từ 18 đến 30 tuổi
Điều kiện ứng tuyển Người đang học đại học chuyên ngành tiếng Nhật, văn hóa Nhật Bản trên 1 năm
Học bổng 117,000 yên/tháng (Có thêm hỗ trợ theo từng khu vực)
Chương trình học tiếng Nhật Không có
Thời gian cấp học bổng Dưới 1 năm

Cách đăng ký ứng tuyển học bổng Chính phủ (MEXT)

Con đường ứng tuyển

Mỗi loại học bổng có một cách ứng tuyển khác nhau.

① Ứng tuyển thông qua Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán (Đại sứ quán tiến cử)

Các ứng viên sẽ dự thi vòng 1 (đánh giá hồ sơ, thi viết, phỏng vấn) do Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán tổ chức. Những ứng viên được chọn trong vòng 1 sẽ được Đại sứ quán tiến cử lên Bộ Giáo dục Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT). Sau đó MEXT sẽ đưa ra quyết định tuyển chọn cuối cùng.

Các môn thi viết trong vòng 1

Du học sinh nghiên cứu sinh Tiếng Nhật, tiếng Anh
Du học sinh chương trình tập huấn giáo viên Tiếng Nhật, tiếng Anh
Du học sinh trung cấp chuyên nghiệp Tiếng Nhật, tiếng Anh, toán
Tiếng Nhật, tiếng Anh, toán Ngành xã hội: Tiếng Nhật, tiếng Anh, toán
Ngành tự nhiên: Tiếng Nhật, tiếng Anh, toán, hoá, lý hoặc sinh vật
Du học sinh cao đẳng kỹ thuật Tiếng Nhật, tiếng Anh, toán, lý hoặc hoá
Du học sinh chương trình tập huấn tiếng Nhật – văn hoá Nhật Bản Tiếng Nhật

② Ứng tuyển thông qua đại học (Đại học tiến cử)

Về học bổng dành cho du học sinh nghiên cứu sinh, du học sinh đại học, du học sinh chương trình tập huấn tiếng Nhật – văn hoá Nhật Bản, đại học của Việt Nam sẽ tiến cử du học sinh nhận học bổng với các trường đại học của Nhật mà đại học đó đã có liên kết. Các trường đại học của Nhật Bản sẽ đề cử với MEXT các ứng viên do các trường đại học của Việt Nam giới thiệu. MEXT sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nhận ứng viên với tư cách du học sinh nhận học bổng Chính phủ hay không.

③ Chương trình lãnh đạo trẻ (YLP)

Chương trình lãnh đạo trẻ (YLP) là chương trình mà các cơ quan của Việt Nam sẽ tiến cử (giới thiệu) ứng viên cho Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Việt Nam. Sau đó, các trường đại học của Nhật Bản sẽ tiến hành vòng 1 (tuyển chọn hồ sơ, phỏng vấn, viết luận v.v.). MEXT sẽ đưa ra quyết định tuyển chọn cuối cùng.

external link Trang thông tin về việc tuyển sinh chương trình YLP của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

Thời gian ứng tuyển

Vào tháng 4 hàng năm, thông tin về buổi hướng dẫn trực tuyến đăng ký dự tuyển học bổng Chính phủ và thông tin tuyển sinh của năm tiếp theo được đăng tải trên trang chủ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Thực tế, thời hạn nộp hồ sơ kết thúc trước khi bắt đầu du học trên 10 tháng nên bạn hãy kiểm tra kỹ thông tin trên trang chủ của Đại sứ quán và chuẩn bị hồ sơ thật sớm nhé.

◆【Tham khảo】Lịch tuyển sinh (Năm 2024)

Năm 2023
Ngày 24 tháng 4
Bắt đầu thông báo tuyển sinh
Ngày 31 tháng 5 Hạn nộp hồ sơ ứng tuyển
Trung tuần tháng 6 Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ và lịch thi viết
Cuối tháng 6 Thi viết (dự kiến là ngày 20~23/6)
Đầu tháng 7 Thông báo kết quả vòng thi viết và lịch thi vấn đáp
Trung tuần tháng 7~ cuối tháng 7 Thi vấn đáp
Cuối tháng 7 Thông báo kết quả thi vấn đáp
Tháng 10 ~ Tháng 11 Tuyển chọn vòng 2 tại Bộ Giáo dục Khoa học và Công nghệ Nhật Bản
Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp: tháng 12/2023 ~ tháng 2/2024
Sau đại học: sau tháng 1 năm 2024
Thông báo kết quả tuyển chọn cuối cùng
Tháng 4 hoặc tháng 9 ~ tháng 10 năm 2024 Sang Nhật

Để biết thông tin tuyển sinh chi tiết dành cho du học sinh nghiên cứu sinh, du học sinh đại học, du học sinh cao đẳng kỹ thuật, du học sinh trung cấp chuyên nghiệp, bạn hãy kiểm tra thông tin được đăng tải trên trang chủ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Du học sinh trao đổi của các trường đại học

Trong năm thứ 2 ~ thứ 3 đại học, sinh viên ngành tiếng Nhật – văn hoá Nhật Bản có cơ hội đi du học ở các trường đại học của Nhật Bản với tư cách là du học sinh trao đổi. Các trường đại học của Việt Nam sẽ tiến cử sinh viên với trường đại học của Nhật Bản mà đại học đó đã có liên kết. Ngược lại, đại học của Việt Nam sẽ tiếp nhận sinh viên người Nhật của các trường đại học của Nhật. Chương trình du học trao đổi là chương trình được miễn hoàn toàn học phí. Tuy nhiên, du học sinh trao đổi khác với du học sinh nhận học bổng Chính phủ. Du học sinh trao đổi phải tự chi trả sinh hoạt phí nên nhiều sinh viên sử dụng tiền tiết kiệm, nhận tiền từ gia đình và đi làm thêm để trang trải cuộc sống ở Nhật.

Các trường đại học của Nhật có nhiều chương trình hỗ trợ khác nhau dành cho du học sinh trao đổi, chẳng hạn như cung cấp ký túc xá giá rẻ, trao học bổng cho du học sinh. Sau khi vào đại học, những bạn sinh viên muốn đi du học trao đổi hãy tìm hiểu các trường đại học ở Nhật có thể đi du học, tiêu chí tuyển chọn và chuẩn bị hành trang để ứng tuyển chương trình du học trao đổi nhé.

Ngoài ra, dù chỉ đi du học một năm, trường đại học tiếp nhận sinh viên trao đổi có thể tiến cử du học sinh nhận học bổng MEXT, sau đó cũng có sinh viên đã nhận được học bổng Chính phủ.

Tổng kết

Trong bài viết này, chúng mình đã giới thiệu 7 loại học bổng (học bổng Chính phủ) do Bộ Giáo dục Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) cấp và các chương trình trao đổi của các trường đại học.

◎ Học bổng MEXT dành cho người có kinh nghiệm làm việc

・Chương trình lãnh đạo trẻ – Young Leaders Program (YLP)
・Du học sinh nghiên cứu sinh
・Du học sinh chương trình tập huấn giáo viên

◎ Học bổng MEXT dành cho sinh viên

・Du học sinh đại học
・Du học sinh cao đẳng kỹ thuật
・Du học sinh trung cấp chuyên nghiệp
・Du học sinh chương trình tập huấn tiếng Nhật – văn hoá Nhật Bản

Để nhận được học bổng MEXT và đi du học Nhật Bản, bạn cần chuẩn bị ít nhất 1 năm, vì vậy hãy chuẩn bị thật kỹ! Ngoài ra, bạn hãy tham khảo trang chủ và trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam để biết thông tin mới nhất về học bổng MEXT. Nếu bạn đang muốn du học với tư cách là một sinh viên trao đổi, bảng điểm của năm 1 và năm 2 đại học rất quan trọng nên bạn hãy tìm hiểu về chế độ du học trao đổi ngay khi bước vào đại học nhé.

external link Trang chủ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

external link Trang Facebook của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam