Du học - Xin việc

Học bổng của các tổ chức tư nhân và JASSO

hoc-bong-2
15/05/2023

Chúng mình đã giới thiệu với các bạn về học bổng Chính phủ trong bài viết “7 loại học bổng Chính phủ Nhật Bản (MEXT)” nhưng những bạn đi du học tư phí cũng có thể nhận được học bổng từ nhiều tổ chức tư nhân và từ các cơ quan hành chính của Nhật. Trong bài viết này, chúng mình sẽ giới thiệu về học bổng của các tổ chức tư nhân và JASSO. Khác với học bổng MEXT, nhiều loại học bổng từ các tổ chức tư nhân cho phép ứng viên đăng ký sau khi ứng viên bắt đầu du học ở Nhật.

Các loại học bổng tư nhân và cách ứng tuyển

Bạn có thể ứng tuyển học bổng của các tổ chức tư nhân bằng 3 cách dưới đây. Ngoài những học bổng phải ứng tuyển qua trường (nhà trường tổng hợp hồ sơ) thì cũng có một số học bổng được phép ứng tuyển tự do. Thêm vào đó, đối với học bổng MEXT, hầu như ứng viên sẽ ứng tuyển trước khi sang Nhật, còn đối với học bổng của các tổ chức tư nhân, ứng viên sẽ ứng tuyển sau khi đã nhập học.

① Trường tiến cử

Trường (đại học, cao đẳng v.v.) của bạn sẽ tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt hồ sơ và gửi danh sách ứng viên cho các tổ chức cấp học bổng.

② Trường tổng hợp hồ sơ

Trường của bạn sẽ tiếp nhận hồ sơ nhưng không xét duyệt hồ sơ. Nhà trường tổng hợp danh sách ứng viên và gửi cho các tổ chức cấp học bổng.

※Với những học bổng ứng tuyển qua trường (① và ②), thông tin học bổng thường được đăng tải trên trang chủ của trường. Bạn hãy thử tìm kiếm thông tin theo từ khoá “●●● (tên trường) 私費留学生奨学金(học bổng dành cho du học sinh tư phí)”, như vậy bạn sẽ biết được trường đó đang liên kết với những quỹ học bổng nào.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu về các loại học bổng dành cho du học sinh và chế độ miễn giảm học phí của các trường thông qua hai trang thông tin dưới đây.

external link Học bổng – Chế độ miễn giảm học phí (Tìm kiếm)

external link Học bổng dành cho du học sinh (Tìm kiếm: tiếng Việt)

③ Ứng tuyển tự do

Không cần thông qua trường, ứng viên sẽ trực tiếp gửi hồ sơ đến các tổ chức cấp học bổng.

Kiểm tra thông tin thường xuyên!

Dù ứng tuyển theo cách nào thì thông tin liên quan đến học bổng cũng sẽ được giới thiệu trên cổng thông tin của trường, thông qua email, bảng tin trong trường v.v. nên bạn hãy kiểm tra thông tin thường xuyên nhé. Đối với những học bổng có thể ứng tuyển tự do, bạn đừng chờ thông tin từ nhà trường, bạn hãy tự kiểm tra thông tin trên trang chủ của các tổ chức và nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ!

12 loại học bổng ứng tuyển tự do

Trong phần này, trong số rất nhiều học bổng được nêu trong “Sổ tay học bổng du học Nhật Bản 2023-2024” của JASSO, chúng mình sẽ giới thiệu 12 loại học bổng có thể “tự do ứng tuyển”. Bạn hãy kiểm tra những thông tin như đối tượng ứng tuyển (độ tuổi, loại trường v.v.), điều kiện ứng tuyển, sau đó hãy ứng tuyển nhé.

大塚敏美育英奨学財団 (Otsuka Toshimi Ikuei Shogakuzaidan)

external link Thông tin chi tiết về học bổng (Trang chủ)

Đối tượng Sinh viên năm 3 đại học trở lên (toàn bộ các môn đều đạt điểm A trở lên)
Nghiên cứu sinh cao học
Lĩnh vực Nghiên cứu về sức khỏe con người (Y học, Nha học, Dược học, Sinh vật học, Dinh dưỡng học, Thể dục), kinh doanh
Thời gian ứng tuyển Tháng 3 ~ tháng 4 hàng năm
Học bổng 1.000.000, 1.500.000, 2.000.000 yên/năm
※Nếu có nhận học bổng khác thì 500.000 yên/năm
Thời gian cấp học bổng 1 năm
Hồ sơ ứng tuyển ・ Đơn ứng tuyển
・ Thư tiến cử
・ Bảng điểm, Giấy chứng nhận đang theo học
・ Bản sao Giấy chứng nhận cư trú

似鳥国際奨学財団 (Nitori Kokusai Shogakuzaidan)

external link Thông tin chi tiết về học bổng (Trang chủ)

Đối tượng Sinh viên đại học
Nghiên cứu sinh cao học
Thời gian ứng tuyển Đợt 1: Tháng 2 ~ tháng 5 hàng năm (bắt đầu nhận học bổng từ tháng 10)
Đợt 2: Tháng 8 ~ tháng 11 hàng năm (bắt đầu nhận học bổng từ tháng 4)
Học bổng 50.000 ~ 80.000 yên/tháng
Thời gian cấp học bổng 1 năm
Hồ sơ ứng tuyển Đăng ký thông tin và làm bài kiểm tra trên WEB (Sau khi qua vòng xét duyệt hồ sơ thì làm bài kiểm tra tính cách, phỏng vấn)

久保田豊基金 (Kubota Yutaka Kikin)

external link Thông tin chi tiết về học bổng (Trang chủ)

Đối tượng Sinh viên trường cao đẳng kỹ thuật
Sinh viên trường nghề
Sinh viên đại học
Sinh viên cao đẳng
Nghiên cứu sinh cao học (bao gồm cả dự bị cao học)
Thời gian ứng tuyển Tháng 12 ~ tháng 1 hàng năm
Học bổng 80.000 ~ 10.000 yên/tháng
Thời gian cấp học bổng 1 năm
Hồ sơ ứng tuyển ・ Đăng ký trên WEB
・ Thư tiến cử
・ Giấy chứng nhận đang theo học, Bảng điểm v.v.

東京YWCA(「留学生の母親」運動)(Tokyo YWCA “Ryugaku nohahaoya” undo)

external link Thông tin chi tiết về học bổng (Trang chủ)

Đối tượng Sinh viên trường nghề
Sinh viên cao đẳng
Sinh viên đại học năm 1, năm 2
Thời gian ứng tuyển (Năm 2023) 8/5 ~ 15/5
Học bổng 30.000 yên/tháng
Thời gian cấp học bổng 1 năm
Hồ sơ ứng tuyển ・ Đơn ứng tuyển
・ Thư tiến cử
・ Bài văn

︎本庄国際奨学財団 (Honjo Kokusai Shogakuzaidan)

external link Thông tin chi tiết về học bổng (Trang chủ)

Đối tượng Nghiên cứu sinh cao học
Thời gian ứng tuyển Đợt 1: Tháng 4 ~ tháng 5 hàng năm
Đợt 2: Tháng 9 ~ tháng 10 hàng năm
Học bổng Mức học bổng thay đổi tuỳ theo thời gian nhận học bổng
210.000 yên/tháng (1~2 năm)
190.000 yên/tháng (3 năm)
160.000 yên/tháng (trên 4 năm)
Thời gian cấp học bổng Trên 1 năm
Hồ sơ ứng tuyển ・Kế hoạch nghiên cứu
・Thư tiến cử
・Bảng điểm, Giấy chứng nhận được phép nhập học v.v.

伊藤国際教育交流財団 (Ito Kokusai Kyoiku Koryuzaidan)

external link Thông tin chi tiết về học bổng (Trang chủ)

Đối tượng Nghiên cứu sinh thạc sĩ
Thời gian ứng tuyển Tháng 10 hàng năm
Học bổng 180.000 yên/tháng
Thời gian cấp học bổng Dưới 2 năm
Hồ sơ ứng tuyển ・ Đơn ứng tuyển
・ Giấy chứng nhận trình độ ngoại ngữ
・ Bảng điểm đại học
・ Thư tiến cử
・ Giấy chứng nhận cư trú v.v.

春風学寮(一粒奨学金)(Shunpugakuryo – Hitotsubu Shogakukin)

external link Thông tin chi tiết về học bổng (Trang liên quan)

Đối tượng Nghiên cứu sinh cao học
Thời gian ứng tuyển Đợt 1: tháng 6 ~ tháng 8 hàng năm
Đợt 2: tháng 1 ~ tháng 3
Học bổng 80.000 yên/tháng (65.000 dành cho tiền nhà và tiền ăn)
Thời gian cấp học bổng 2 năm
Hồ sơ ứng tuyển Liên hệ với Shunpugakuryo

CWAJ外国人留学生大学院女子奨学金 (CWAJ Gaikokujin ryugakusei daigakuinjoshishogakukin)

external link Thông tin chi tiết về học bổng (Trang chủ)

Đối tượng Nghiên cứu sinh tiến sĩ (nữ giới)
Thời gian ứng tuyển (Năm 2022) Hết hạn ứng tuyển vào ngày 10/10
Thông tin về học bổng năm 2024 sẽ được công bố vào tháng 7 năm 2023
Học bổng 2.000.000 yên/năm
Thời gian cấp học bổng 1 năm
Hồ sơ ứng tuyển Đăng ký trên WEB (trang tiếng Anh)

岩谷直治記念財団 (Iwatani Naoji Kinenzaidan)

external link Thông tin chi tiết về học bổng (Trang chủ)

Đối tượng Nghiên cứu sinh cao học
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên
Thời gian ứng tuyển 1/12~20/12 hàng năm
Học bổng 150.000 yên/tháng, phí tham gia phát biểu hội thảo
Thời gian cấp học bổng Dưới 2 năm
Hồ sơ ứng tuyển ・ Đơn ứng tuyển
・ Lý lịch làm việc
・ Sơ yếu lý lịch
・ Kế hoạch nghiên cứu
・ Giấy tự giới thiệu bản thân (viết tay)
・ Thư tiến cử

東電記念財団 (Toden Kinenzaidan)

external link Thông tin chi tiết về học bổng (Trang chủ)

Đối tượng Nghiên cứu sinh tiến sĩ
Lĩnh vực Điện – Năng lượng
Thời gian ứng tuyển Tháng 4 ~ tháng 6 hàng năm
Học bổng 50.000 yên/tháng
Thời gian cấp học bổng Đến khi tốt nghiệp
Hồ sơ ứng tuyển ・ Đăng ký trên WEB
・ Tiểu luận
・ Thư tiến cử

NEC C&C財団 外国人研究員助成 (NEC C&C zaidan Gaikokujin Kenkyuinjosei)

external link Thông tin chi tiết về học bổng (Trang chủ)

Đối tượng Nghiên cứu sinh tiến sĩ
Lĩnh vực Công nghệ xử lý thông tin, công nghệ truyền thông, công nghệ thiết bị điện tử, lĩnh vực hợp nhất các ngành công nghệ nói trên
Thời gian ứng tuyển Tháng 7 ~ tháng 9 hàng năm
Học bổng 150.000 yên/tháng
Thời gian cấp học bổng 1 năm
Hồ sơ ứng tuyển ・ Sơ yếu lý lịch
・ Thư tiến cử của giáo viên hướng dẫn

渥美国際交流財団 (Atsumi Kokusai Koryuzaidan)

external link Thông tin chi tiết về học bổng (Trang chủ)

Đối tượng Nghiên cứu sinh tiến sĩ năm cuối
※Các trường đại học ở khu vực Kanto
Thời gian ứng tuyển Tháng 9 hàng năm
Học bổng 250.000 yên/tháng
Thời gian cấp học bổng 1 năm
Hồ sơ ứng tuyển ・ Đơn ứng tuyển
・ Giấy đánh giá cá nhân
・ Giấy đánh giá cá nhân (Tiếng Anh)
・ Thư tiến cử

Học bổng của JASSO

Học bổng của Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO) là học bổng ứng tuyển thông qua các trường của Nhật.

① Chương trình xúc tiến tiếp nhận du học sinh

Tên chính thức của học bổng này là “Học bổng dành cho du học sinh người nước ngoài của Bộ Giáo dục Khoa học và Công nghệ Nhật Bản”. Đây là học bổng dành cho du học sinh tư phí, thành tích học tập ở trường (của Nhật) sẽ ảnh hưởng lớn tới quy trình xét tuyển nên bạn hãy cố gắng đạt thành tích cao nhé.

Chương trình xúc tiến tiếp nhận du học sinh
Đối tượng Nghiên cứu sinh cao học (bao gồm cả dự bị cao học)
Sinh viên đại học, cao đẳng
Sinh viên trường trung cấp kỹ thuật (sinh viên năm 3 trở lên)
Sinh viên trường nghề
Sinh viên dự bị đại học, cao đẳng
Học sinh trường tiếng Nhật v.v.
Thời gian ứng tuyển Cuối tháng 3 ~ đầu tháng 5 (Tuỳ từng trường)
Học bổng 48.000 yên/tháng
(Học sinh trường tiếng Nhật: 30.000 yên/tháng)
Thời gian cấp học bổng 1 năm
Điều kiện ứng tuyển ・Trường tiến cử
・Tư cách lưu trú là “Du học”
・Đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết về thành tích học tập (bao gồm cả trình độ ngoại ngữ)
・Nhận hỗ trợ từ gia đình dưới 90.000 yên/tháng v.v.
Hồ sơ ứng tuyển ・Giấy chứng nhận đang theo học, Bảng điểm v.v.
※Hãy liên hệ với trường.

② Học bổng hỗ trợ du học sinh nước ngoài

Đây là học bổng dành cho du học sinh trao đổi, ứng viên có thể ứng tuyển trước khi sang Nhật. Trường tiếp nhận du học sinh trao đổi sẽ gửi thông tin hướng dẫn ứng tuyển nên bạn hãy ứng tuyển nhé.

Học bổng hỗ trợ du học sinh nước ngoài
Đối tượng ・ Du học sinh trao đổi được phép nhập học vào các trường đại học v.v. dựa trên hợp tác về trao đổi sinh viên
・ Người gặp khó khăn về kinh tế
・ Trong trường hợp nhận học bổng khác, khoản học bổng đó không vượt quá 80.000 yên/tháng
Học bổng 80.000 yên/tháng
Thời gian cấp học bổng Từ 8 ngày đến dưới 1 năm
Hồ sơ ứng tuyển ・Giấy chứng nhận đang theo học, Bảng điểm v.v.
※Đại học của Nhật sẽ nộp hồ sơ ứng tuyển.

Điều kiện nhận học bổng

Đối với những học bổng do trường xét tuyển, thành tích học tập là yếu tố vô cùng quan trọng và cả những học bổng “ứng tuyển tự do” cũng vậy. Hầu như các học bổng có thể tự do ứng tuyển đều yêu cầu nộp “Thư tiến cử”. Ngoài ra, nhiều học bổng cũng yêu câu nộp “Bảng điểm”.

Nếu bạn muốn nhận học bổng, bạn hãy chăm chỉ học tập ở trường và tự học ở nhà để có thành tích học tập cao nhé.

Tổng kết

Các tổ chức tư nhân và các cơ quan hành chính của Nhật có nhiều loại học bổng dành cho du học sinh tư phí. Phần lớn các loại học bổng này có hình thức ứng tuyển qua trường nhưng cũng có một số học bổng có thể tự do ứng tuyển.

Trong bài viết này, chúng mình đã giới thiệu 12 loại học bổng mà bạn có thể tự do ứng tuyển.

・ 大塚敏美育英奨学財団 (Otsuka Toshimi Ikuei Shogakuzaidan)
・ 似鳥国際奨学財団 (Nitori Kokusai Shogakuzaidan)
・ 久保田豊基金 (Kubota Yutaka Kikin)
・ 東京YWCA (Tokyo YWCA)
・ 本庄国際奨学財団 (Honjo Kokusai Shogakuzaidan)
・ 伊藤国際教育交流財団 (Ito Kokusai Kyoiku Koryuzaidan)
・ 春風学寮 (Shunpugakuryo)
・ CWAJ
・ 岩谷直治記念財団 (Iwatani Naoji Kinenzaidan)
・ 東電記念財団 (Toden Kinenzaidan)
・ NEC C&C財団 (NEC C&C Zaidan)
・ 渥美国際交流財団 (Atsumi Kokusai Koryuzaidan)

Ngoài ra chúng mình cũng đã giới thiệu học bổng của JASSO (dành cho du học sinh tư phí, du học sinh trao đổi). Học bổng dành cho du học sinh tư phí của JASSO cũng yêu cầu ứng viên có thành tích học tập tốt và cần có thư tiến cử của trường.

Dù là học bổng có thể tự do ứng tuyển thì phần lớn các học bổng đều cần có thư tiến cử của giáo viên. Nếu thành tích học tập và điểm chuyên cần ở trường không cao thì bạn sẽ khó nhận được thư tiến cử. Bạn hãy tập trung học và đạt thành tích cao nhé.

Có thể bạn sẽ phải giảm giờ làm thêm để chuyên tâm học tập nhưng nếu nhận được học bổng thì cuộc sống của bạn sẽ thoải mái hơn và khi đó bạn có thể hoàn toàn yên tâm, tập trung học tập. Bạn có muốn thử tìm hiểu thông tin và học tập hết mình để lấy học bổng không?