Cuộc sống - Visa

★ Thông tin cơ bản: Điện・Gas・Nước

vol2_by_d_img9
09/01/2024

Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách đăng kí, cách thanh toán tiền, cách kết thúc hợp đồng sử dụng điện, gas, nước. Về cách đăng kí để bắt đầu sử dụng, khi bạn kí hợp đồng thuê nhà thì bạn nên hỏi rõ người của bên bất động sản nhé.

1.Điện

Để bắt đầu sử dụng điện

① Chọn ngày bắt đầu sử dụng.

② Đăng kí với công ty điện lực qua internet hoặc điện thoại.

③ Vào ngày bắt đầu sử dụng thì bật cầu dao điện là có thể dùng được. Nhưng tùy vào trang thiết bị của từng nơi ở, cũng có thể sẽ cần người của công ty điện lực đến tận nơi.

Tiền điện và cách thanh toán

Tiền điện

Về cơ bản thì tiền điện tương ứng với lượng điện bạn đã sử dụng nhưng khoản “tiền điện cơ bản” (kihon ryokin) thì là khoản cố định mỗi tháng phải trả không liên quan đến lượng điện đã tiêu thụ. Tổng số tiền cố định và tiền ứng với lượng điện bạn đã sử dụng sẽ là tiền điện mỗi tháng.

※Về lượng điện bạn đã sử dụng, mỗi tháng 1 lần, người của công ty điện lực sẽ kiểm tra và xác nhận công tơ điện được lắp đặt tại từng nhà. Dựa theo số liệu này, hằng tháng bạn sẽ nhận được “thông báo lượng điện tiêu thụ” (denki goshiyoryo no oshirase) từ công ty điện lực.

Cách thanh toán tiền điện

Có các cách thanh toán như: tự động trừ từ tài khoản ngân hàng, thanh toán tại cửa hàng tiện lợi hoặc ngân hàng, thanh toán bằng thẻ tín dụng v.v.

Kết thúc sử dụng điện

① Chọn ngày kết thúc sử dụng.

② Đăng kí hủy hợp đồng với công ty điện lực qua internet hoặc điện thoại.

③ Vào ngày kết thúc sử dụng, về cơ bản là không cần sự có mặt của người sử dụng điện. Nhưng nếu người của công ty điện lực không thể kiểm tra công tơ điện từ bên ngoài thì bạn sẽ cần có mặt ở nhà để gặp họ.

2.Gas

Để có thể sử dụng gas tại gia đình thì có một số loại gas như gas thành phố (toshigasu), gas LP v.v. Bạn hãy chọn loại bếp gas phù hợp với loại gas nhà bạn sử dụng nhé. Nếu bạn dùng loại bếp không phù hợp với loại gas thì có thể sẽ xảy ra hỏa hoạn hoặc gas không cháy hết dẫn đến nguy hiểm.

Để bắt đầu sử dụng gas

① Chọn ngày bắt đầu sử dụng gas.

② Đăng kí với công ty gas ở nơi bạn sống hoặc với nhà phân phối gas LP qua internet hoặc điện thoại.

③ Một vài ngày sau đó, sau khi người của công ty gas đến kiểm tra gas thì họ sẽ mở gas và hướng dẫn bạn cách sử dụng.

Tiền gas và cách thanh toán

Tiền gas

Tiền gas cũng có khoản “tiền gas cơ bản” (kihon ryokin) giống như tiền điện. Hằng tháng bạn sẽ trả tổng tiền cố định và tiền ứng với số gas đã dùng. Mỗi tháng công ty gas sẽ kiểm tra công tơ gas của từng nhà và yêu cầu bạn đóng tiền.

Cách thanh toán tiền gas

Có các cách thanh toán như: tự động trừ từ tài khoản ngân hàng, thanh toán tại cửa hàng tiện lợi hoặc ngân hàng, thanh toán bằng thẻ tín dụng v.v.

Kết thúc sử dụng gas

① Chọn ngày kết thúc sử dụng.

② Đăng kí hủy hợp đồng với công ty gas hoặc đại lý phân phối gas LP qua internet hoặc điện thoại.

③ Vào ngày kết thúc sử dụng, tuỳ vào chỗ lắp đặt công tơ gas, có thể là bạn sẽ cần ở nhà để gặp nhân viên tới kiểm tra gas.

3.Nước

Để bắt đầu sử dụng nước

Khi bắt đầu sử dụng nước, bạn cần đăng kí với bộ phận phụ trách nước của khu vực bạn sống hoặc với công ty nước.

Tiền nước và cách thanh toán

Tiền nước

Hằng tháng bạn sẽ trả tổng tiền cố định và tiền ứng với số nước đã dùng. Mỗi tháng công ty nước sẽ kiểm tra công tơ nước của từng nhà và yêu cầu bạn đóng tiền.

Cách thanh toán tiền nước

Có các cách thanh toán như: tự động trừ từ tài khoản ngân hàng, thanh toán tại cửa hàng tiện lợi hoặc ngân hàng, thanh toán bằng thẻ tín dụng v.v.

Kết thúc sử dụng nước

Khi muốn dừng sử dụng nước, bạn cần phải nộp đơn lên sở cấp nước hoặc công ty cấp nước của địa phương để yêu cầu dừng sử dụng nước. Vào ngày kết thúc sử dụng, tuỳ vào chỗ lắp đặt công tơ nước, có thể là bạn sẽ cần ở nhà để gặp nhân viên tới kiểm tra công tơ.