Giải quyết khó khăn

Sổ tư vấn file 10: Vấn đề liên quan đến bảo hiểm hưu trí

220219-so-tu-van-file-10 (1)
15/02/2022

Người xin tư vấn là một kỹ sư đã làm việc 3 năm tại Nhật Bản và từng chuyển việc làm. Khi chuyển việc, anh mới biết công ty trước đã không làm thủ tục tham gia bảo hiểm hưu trí phúc lợi cho anh. Sau khi chuyển việc, anh nhận được giấy truy thu phí bảo hiểm trong 3 năm. Tổng phí bảo hiểm này rất cao nên anh không thể đóng ngay được. Vậy trường hợp này phải làm thế nào?

MụcBảo hiểm hưu trí

【Người xin tư vấn】
・ Kỹ sư
・ Nam giới
・ Nơi sinh sống: Khu vực Kanto

Khi nhận được giấy truy thu của Văn phòng bảo hiểm hưu trí Nhật Bản

Mẫu giấy truy thu phí bảo hiểm hưu trí

Người xin tư vấn là kỹ sư đến Nhật được 3 năm và làm việc tại một công ty vừa và nhỏ liên quan tới điện khí. Tư cách cư trú của anh là “Kỹ thuật – Tri thức Nhân văn – Nghiệp vụ Quốc tế”. Ban đầu anh cũng tưởng công ty đã làm thủ tục tham gia bảo hiểm hưu trí phúc lợi nhưng khi chuyển việc và được công ty mới làm thủ tục, anh mới biết là công ty trước kia đã không làm thủ tục cho anh tham gia bảo hiểm hưu trí phúc lợi.

Sau khi tham gia bảo hiểm hưu trí ở công ty mới thì anh cùng công ty bắt đầu đóng bảo hiểm hàng tháng. Tuy nhiên Văn phòng Bảo hiểm hưu trí (Cơ quan Bảo hiểm hưu trí) đã gửi giấy truy thu phí bảo hiểm không nộp trong 3 năm qua cùng với phần bảo hiểm hưu trí của vợ mà anh đón sang trong thời gian đó. Tổng số tiền rất cao nên không thể đóng ngay một lúc được.

Nếu không đóng phí bảo hiểm trước đây thì sao?

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh

Nếu không đóng phí bảo hiểm theo giấy truy thu của Văn phòng Bảo hiểm hưu trí, sẽ có những bất lợi sau:

・ Không được gia hạn thời gian lưu trú

・ Có thể bị tịch thu tài sản (tiền tiết kiệm, tiền lương v.v.)

・ Không được cấp quyền vĩnh trú

・ Khi người tham gia bảo hiểm bị thương tật hoặc qua đời thì thân nhân không được nhận tiền hưu thương tật hoặc tử tuất.

Khi làm thủ tục xin quyền vĩnh trú thì các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra việc nộp thuế và phí bảo hiểm hưu trí. Dù bạn có thanh toán hết số phí bảo hiểm chưa đóng ngay trước khi xin quyền vĩnh trú thì trong hồ sơ vẫn lưu lại việc không đóng bảo hiểm trong thời gian dài và điều này sẽ gây bất lợi trong việc xem xét cấp quyền vĩnh trú.

Nếu có giấy truy thu thì phải đóng tiền

Bảo hiểm xã hội của Nhật Bản có 2 hình thức chính là “Bảo hiểm y tế” (tức Bảo hiểm sức khỏe) và “Bảo hiểm hưu trí”. Trong bảo hiểm hưu trí thì có 2 hình thức chính:

・ Bảo hiểm hưu trí phúc lợi: Đối tượng là những người có tư cách Kỹ thuật – Tri thức nhân văn – Nghiệp vụ Quốc tế, người nước ngoài có Tư cách kỹ năng đặc định, thực tập sinh kỹ năng.
・ Bảo hiểm hưu trí quốc dân: Du học sinh và gia đình của họ v.v.

Đối với Bảo hiểm hưu trí phúc lợi thì công ty và nhân viên mỗi bên phải chi trả 1/2 phí bảo hiểm hàng tháng. Tuy nhiên giống như việc xin tư vấn nói trên, có trường hợp công ty không làm thủ tục tham gia bảo hiểm hưu trí phúc lợi cho nhân viên. Nguyên nhân chủ yếu là do công ty muốn trốn đóng bảo hiểm. Việc không làm thủ tục tham gia bảo hiểm cho nhân viên là vi phạm pháp luật.

Nam giới xin tư vấn lần này cho biết công ty tiếp nhận đầu tiên không giải thích gì về vấn đề bảo hiểm hưu trí nên anh không biết việc phải đóng phí bảo hiểm. Tuy nhiên việc đóng phí bảo hiểm là nghĩa vụ nên khi có giấy truy thu từ Văn phòng Bảo hiểm hưu trí gửi tới thì phải nộp phí bảo hiểm.

external link Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm hưu trí

Về việc nộp dần và miễn trừ phí bảo hiểm

Văn phòng Bảo hiểm hưu trí (Nơi có biển báo màu đỏ)

Nếu bạn có thu nhập thấp, không thể nộp ngay phí bảo hiểm, hãy trao đổi với công ty mới hoặc với Văn phòng Bảo hiểm hưu trí gần nhất.

・Có thể đóng phí bảo hiểm chưa nộp trước đây thành nhiều lần

・Trường hợp thu nhập thấp có thể được miễn từ 25% đến 100% phí bảo hiểm. Có thể xin miễn phí bảo hiểm của 2 năm

external link Danh sách Văn phòng Bảo hiểm hưu trí trên toàn quốc

Phương pháp giải quyết và tổng kết

Các công ty có nghĩa vụ làm thủ tục để nhân viên tham gia bảo hiểm y tế cũng như bảo hiểm hưu trí phúc lợi.

Phí bảo hiểm hưu trí phúc lợi do công ty và nhân viên cùng chia sẻ, mỗi bên chịu một nửa. Phí bảo hiểm của nhân viên được trừ thẳng vào lương và được ghi rõ trong bảng lương hàng tháng. Nếu trong bảng lương không có mục này thì có nhiều khả năng là bạn chưa tham gia bảo hiểm hưu trí phúc lợi. Trong trường hợp đó, có các cách giải quyết như sau:

・Hãy nhờ công ty làm thủ tục tham gia bảo hiểm hưu trí phúc lợi.

・Hãy trao đổi với Văn phòng Bảo hiểm hưu trí (Sau khi tư vấn, Văn phòng Bảo hiểm hưu trí sẽ điều tra và yêu cầu công ty tham gia bảo hiểm)

Nếu là du học sinh hoặc người tự kinh doanh thì các bạn hãy tham gia bảo hiểm “Hưu trí quốc dân” và đóng bảo hiểm. Về việc này, hãy trao đổi trực tiếp với Văn phòng Bảo hiểm hưu trí.