Giải quyết khó khăn

Sổ tư vấn file 11: Bảo hiểm hưu trí dành cho du học sinh

【相談】技能実習の1年目、寮に突然やって来た
14/04/2022

Toàn bộ người dân Nhật Bản và người nước ngoài trên 20 tuổi đang sinh sống ở Nhật đều tham gia bảo hiểm hưu trí quốc dân (du học sinh v.v.) hoặc bảo hiểm hưu trí phúc lợi và phải đóng phí bảo hiểm hàng tháng. Nếu bạn là du học sinh, khi bạn xin miễn giảm phí bảo hiểm tại toà thị chính, bạn sẽ được miễn đóng bảo hiểm cho tới khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, nếu không xin miễn giảm, việc đóng phí sẽ trở thành “đóng muộn”. Sau khi đi làm ở Nhật, bạn sẽ bị yêu cầu đóng phần phí đã đóng muộn. Bài viết này sẽ giải thích dễ hiểu về số tiền bảo hiểm, việc có phải đóng hay không, làm thế nào để được miễn đóng bảo hiểm cho tới khi tốt nghiệp.

MụcBảo hiểm hưu trí

“Du học sinh thì không cần đóng bảo hiểm hưu trí” là sai!

Nếu bạn là du học sinh ở Nhật, sau khi đón tuổi 20, bạn phải tham gia bảo hiểm hưu trí quốc dân và phải đóng phí bảo hiểm hàng tháng. Phí bảo hiểm hưu trí quốc dân là 16,590 yên/tháng (Năm 2022). Nếu bạn xin miễn giảm phí bảo hiểm tại toà thị chính, bạn sẽ được miễn đóng bảo hiểm, nhưng nếu không xin miễn và lười đóng phí thì việc này sẽ trở thành “đóng muộn”, sau khi tốt nghiệp bạn sẽ bị truy thu toàn bộ khoản phí bảo hiểm này.

10,000 yên = Khoảng 1,825,000 đồng (Thời điểm 13/4/2022)

Ví dụ, sau khi trên 20 tuổi, có một người đã có 3 năm 8 tháng du học ở Nhật quyết định ở lại Nhật để đi làm và kết hôn. Người đó đã bị truy thu khoản phí bảo hiểm hưu trí của 3 năm 8 tháng sau khi tốt nghiệp. Nếu tính theo mức phí bảo hiểm của năm 2022, phí bảo hiểm của 3 năm 8 tháng là 729,960 yên.

Chế độ bảo hiểm hưu trí ở Nhật

Có hai chế độ bảo hiểm hưu trí công ở Nhật là “Bảo hiểm hưu trí phúc lợi” và “Bảo hiểm hưu trí quốc dân”. Với những người nước ngoài có tư cách là Kỹ thuật – Tri thức nhân văn – Nghiệp vụ quốc tế, Kỹ năng đặc định, Thực tập sinh kỹ năng thì thông thường, công ty sẽ làm thủ tục để họ tham gia “Bảo hiểm hưu trí phúc lợi”, phí bảo hiểm sẽ được trừ tự động từ tiền lương hàng tháng.

Du học sinh thì tự mình tham gia Bảo hiểm hưu trí quốc dân, tự mình đóng phí. Phí bảo hiểm hưu trí quốc dân hàng tháng trong năm 2022 là 16,590 yên. Cách tham gia và xin miễn đóng phí sẽ được giải thích bên dưới.

external link Chế độ bảo hiểm hưu trí quốc dân (Tiếng Việt)

Ưu điểm của việc tham gia bảo hiểm lương hưu

Nếu tham gia bảo hiểm lương hưu, bạn sẽ nhận được tiền trong các trường hợp sau.

・ Lương hưu tuổi già: những người đã đóng bảo hiểm trên 10 năm, sau 65 tuổi sẽ nhận được tiền lương hưu hàng năm.

・ Trợ cấp thương tật: người đóng tiền sẽ nhận được tiền khi bị thương, bị khuyết tật mà không cần xét tới độ tuổi.

・ Tiền tử tuất: Nếu người đóng bảo hiểm mất, vợ/chồng hoặc con của người đó sẽ nhận được tiền.

Tuy nhiên, đối với người nước ngoài không sống lâu ở Nhật thì không nhận được “lương hưu tuổi già”. Vì thế, Nhật Bản có chế độ hoàn trả một phần phí bảo hiểm hưu trí mà người nước ngoài đã đóng tới khi về nước sau khi người đó về nước.

external link Để nhận lại tiền bảo hiểm hưu trí

Cách tham gia bảo hiểm hưu trí quốc dân

Vậy, để tham gia bảo hiêm hưu trí quốc dân, du học sinh nên làm gì?

Việc tham gia “Bảo hiểm hưu trí phúc lợi” sẽ được công ty làm thủ tục cho nhưng “Bảo hiểm hưu trí quốc dân” do tự mình tham gia, tự mình đóng phí. Cách tham gia bảo hiểm hưu trí quốc dân như sau.

・ Người sang Nhật sau khi đã trên 20 tuổi → Sau khi đăng ký địa chỉ tại cơ quan chính quyền, có thể làm thủ tục tham gia bảo hiểm ở đó hoặc ở văn phòng hưu trí gần nhà.

・Người sang Nhật khi dưới 19 tuổi → Trong vòng 2 tuần sau khi bước sang tuổi 20, “Giấy thông báo mã số hưu trí cơ sở”, giấy đóng phí bảo hiểm v.v. sẽ được gửi tới nhà. Nếu xin miễn giảm theo “Chế độ đóng bảo hiểm hưu trí đặc biệt dành cho học sinh – sinh viên”, du học sinh sẽ được miễn đóng bảo hiểm.

* Nếu đã sang 20 tuổi mà vẫn chưa nhận được giấy tờ, bạn cần làm thủ tục ở các cơ quan chính quyền hoặc văn phòng bảo hiểm hưu trí gần nhà.

* Khi xin việc ở Nhật, bạn sẽ cần tới “Giấy thông báo mã số bảo hiểm hưu trí cơ sở” nên hãy giữ cẩn thận nhé.

external link Hướng dẫn tham gia bảo hiểm hưu trí quốc dân (Tiếng Việt)

Chế độ đóng bảo hiểm hưu trí đặc biệt cho học sinh – sinh viên

Du học sinh có “Chế độ đóng bảo hiểm hưu trí đặc biệt dành cho học sinh – sinh viên” – không cần đóng bảo hiểm cho tới khi tốt nghiệp. Nếu đăng ký là mình thuộc chế độ này, thông thường du học sinh sẽ được miễn đóng bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu không làm đơn đăng ký và không đóng bảo hiểm thì việc đóng phí sẽ trở thành “đóng muộn”, sau khi tốt nghiệp, người đó sẽ bị truy thu tất cả tiền phí bảo hiểm.

Về chế độ đóng bảo hiểm hưu trí đặc biệt dành cho học sinh – sinh viên, sau khi tốt nghiệp cũng có thể làm đơn xin miễn đóng. Tuy nhiên, việc miễn đóng chỉ áp dụng cho 2 năm 1 tháng trước khi nộp đơn xin miễn giảm. Về khoản phí đóng muộn trước thời gian đó, bạn buộc phải đóng. Giả dụ bạn đóng muộn 4 năm, sau khi xin miễn đóng bạn được miễn 2 năm thì bạn vẫn có nghĩa vụ đóng bảo hiểm của 2 năm còn lại.

external link Chế độ đóng bảo hiểm hưu trí đặc biệt dành cho học sinh – sinh viên | Cơ quan bảo hiểm hưu trí Nhật Bản

Nếu không đóng phần bảo hiểm đóng muộn thì sao?

Nếu sau khi tốt nghiệp bạn bị truy thu toàn bộ khoản phí bảo hiểm đã đóng muộn do không đăng ký “Chế độ đóng bảo hiểm hưu trí đặc biệt dành cho học sinh – sinh viên” và bạn không đóng thì có thể gặp phải những bất lợi dưới đây.

Không thể gia hạn thời gian lưu trú.

Bị tịch thu tài sản (tiền tiết kiệm, lương v.v.).

Không xin được quyền vĩnh trú.

・ Khi bản thân mình mất đi thì người thân của mình sẽ không nhận được tiền tử tuất, khi bị thương tật cũng không nhận được trợ cấp.

Trong số đó, về “quyền vĩnh trú”, để được công nhận quyền vĩnh trú, việc đóng thuế và đóng bảo hiểm hưu trí rất quan trọng. Dù có đóng hết tất cả các khoản bảo hiểm chưa đóng ngay trước khi xin vĩnh trú thì thông tin đã đóng muộn quá lâu cũng sẽ không mất đi nên việc xin quyền vĩnh trú sẽ gặp khó khăn.

external link Bảo hiểm y tế và hưu trí

Khi gặp vấn đề với việc chi trả?

Văn phòng bảo hiểm hưu trí (Điểm có bảng màu đỏ)

Nếu bị truy thu tất cả phần bảo hiểm đóng muộn, bạn hãy nói chuyện với công ty hoặc người của văn phòng bảo hiểm hưu trí về cách đóng bảo hiểm.

・ Bạn có thể đăng ký “Chế độ đóng bảo hiểm hưu trí đặc biệt dành cho học sinh – sinh viên” sau hạn đóng bảo hiểm. Tuy nhiên, chế độ này chỉ áp dụng với 2 năm 1 tháng trước thời điểm đăng ký.

・ Bạn có thể chia nhỏ khoản phí bảo hiểm trong quá khứ để đóng thành nhiều đợt.

external link Văn phòng bảo hiểm hưu trí toàn Nhật Bản

Tổng kết và giải pháp

Tin đồn “Du học sinh thì không cần đóng bảo hiểm hưu trí” là sai. Việc du học sinh không cần đóng bảo hiểm hưu trí chỉ được áp dụng sau khi du học sinh đăng ký chế độ đóng bảo hiểm hưu trí đặc biệt dành cho học sinh – sinh viên và được chấp thuận. Nếu không đăng ký và không đóng bảo hiểm thì sẽ trở thành “đóng muộn”, sau khi tốt nghiệp sẽ bị truy thu toàn bộ số tiền bảo hiểm hưu trí.

Việc không đóng tiền khi bị truy thu sẽ ảnh hưởng tới việc xét duyệt gia hạn tư cách lưu trú, sẽ bị tịch thu tài sản. Sau khi bước sang tuổi 20, bạn sẽ nhận được giấy thông báo từ văn phòng bảo hiểm hưu trí nên hãy đăng ký “Chế độ đóng bảo hiểm đặc biệt dành cho học sinh – sinh viên”. Hơn nữa, hãy giữ cẩn thận “Giấy thông báo mã số hưu trí cơ sở” được gửi kèm trong các giấy tờ thông báo.