Thực tập kỹ năng - Kỹ năng đặc định

9. Tư cách lưu trú khác (du học, hoạt động cụ thể, điều dưỡng, v.v.)

働くサムネVN_9
30/06/2019

Du học, Gia đình lưu trú

「Du học」 là tư cách lưu trú dành cho sinh viên nước ngoài.「Gia đình lưu trú」là tư cách lưu trú có thể xin được bởi vợ / chồng và con cái (dưới 20 tuổi) đang sống với người nước ngoài đủ điều kiện làm việc hoặc đủ điều kiện để đi du học, ngoại trừ Kỹ thuật thực tập kỹ thuật và Là

■ Làm việc

    Về nguyên tắc, bạn không thể làm việc, nhưng bạn có thể làm việc bán thời gian nếu bạn xin được đơn chấp thuận động ngoài tư cách lưu trú từ Cục quản lý xuất nhập cảnh.
※ Có thể làm các công việc đơn giản. Không thể làm việc trong các cửa hàng pachinko, đồ ăn nhẹ, cửa hàng tình dục, vv

※ Sinh viên quốc tế làm việc bán thời gian trong vòng 28 giờ mỗi tuần (dưới 8 giờ mỗi ngày trong các kỳ nghỉ dài). Trong một số trường hợp, thời gian làm thêm vượt quá quy sẽ không được gia hạn tư cách lưu trú, và phải ngừng học tại trường rồi trở về nhà.

Tìm việc/cách tìm chỗ làm thêm (Chưa hoàn thiện)

Hoạt động cụ thể (sinh viên tốt nghiệp các trường đại học Nhật Bản)

 Từ năm 2019, Nhật Bản đã chấp nhận tất cả các hoạt động trong nhà hàng (bao gồm phục vụ), quản lý chung trong các nhà máy (bao gồm cả sản xuất) và hoạt động chung của khách sạn (bao gồm dọn dẹp và làm giường). Tuy nhiên, nội dung công việc phải bao gồm việc tận dụng tốt các kỹ năng ngôn ngữ Nhật Bản (công việc đòi hỏi giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Nhật). Đối với các trường hợp khác cần xin tư cách lưu trú “Kỹ thuật – Nhân văn xã hội – Nghiệp vụ quốc tế”

■ Yêu cầu

・Tốt nghiệp đại học 4 năm tại Nhật hoặc tốt nghiệp học viện (không áp dụng cho cao đẳng , tốt nghiệp trường dạy nghề, tốt nghiệp đại học nước ngoài)

・Đỗ chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N1 đạt hoặc cao hơn, hoặc kỳ thi BJT (tiếng Nhật thương mại) 480 trở lên hoặc theo học chuyên ngành tiếng Nhật tại trường đại học / cao học tại Nhật.

・Làm nhân viên chính thức, mức lương bằng hoặc lớn hơn nhân viên Nhật Bản

* Nhân viên tạm thời, nhân viên bán thời gian và nhân viên bán thời gian không đủ điều kiện

■ Tư cách lưu trú = Hoạt động cụ thể (sinh viên tốt nghiệp các trường đại học Nhật Bản)

■ Thời gian cư trú = Tối đa 5 năm, có thể gia hạn

Dẫn theo gia đình (vợ/chồng/con) = có thể

Điều dưỡng

・Tư cách lưu trú cho nhân viên điều dưỡng làm việc trong một cơ sở điều dưỡng (mới bắt đầu vào tháng 4 năm 2018)

※ Theo nguyên tắc chung, người nước ngoài tốt nghiệp trường đào tạo nhân viên chăm sóc tại Nhật Bản và vượt qua kỳ kiểm tra cho nhân viên chăm sóc là đủ điều kiện (nhưng cho đến năm 2021, vẫn được chấp thuận ngay cả khi không vượt qua kỳ kiểm tra)

■ Dẫn theo gia đình (vợ / chồng / con) = có thể

■ Thay đổi công việc = có thể

■ Vĩnh trú  = có thể nộp đơn xin thay đổi thành vĩnh trú nếu có các điều kiện như sống ở Nhật Bản trong 10 năm (thời gian làm việc từ 5 năm trở lên)

Kỹ năng

・Tình trạng cư trú có thể có được khi tham gia vào công việc đòi hỏi kỹ năng lành nghề, chẳng hạn như đầu bếp nấu món ăn nước ngoài.

※ Ví dụ, trong trường hợp là một đầu bếp, yêu cầu cần có kinh nghiệm tại nước sở tại trong hơn 10 năm. Ngoài ra, việc kiểm tra rất nghiêm ngặt vì có nhiều trường hợp làm giả về “Kinh nghiệm 10 năm”.

■ Dẫn theo gia đình (vợ / chồng / con) = có thể

■ Thay đổi công việc = có thể

■ Vĩnh trú = có thể nộp đơn xin thay đổi thành vĩnh trú nếu có các điều kiện như sống ở Nhật Bản trong 10 năm (thời gian làm việc từ 5 năm trở lên)

Quản lý・kinh doanh

・Tư cách lưu trú cho người nước ngoài quản lý và quản lý doanh nghiệp tại Nhật Bản hoặc người nước ngoài quản lý và quản lý doanh nghiệp của họ thay mặt cho những người kinh doanh tại Nhật Bản

※Ví dụ = (Người quản lý) Giám đốc đại diện, Giám đốc, v.v.

※Đối với các nhà quản lý, các yêu cầu nghiêm ngặt như đầu tư hơn 5 triệu yên và có kinh nghiệm quản lý là điều kiện bắt buộc.

■ Dẫn theo gia đình (vợ / chồng / con) = có thể

■ Thay đổi công việc = có thể■ Vĩnh trú = Bạn có thể nộp đơn xin đổi sang vĩnh trú nếu bạn đáp ứng các điều kiện như sống ở Nhật Bản trong 10 năm (thời gian làm việc là 5 năm trở lên).

Lưu chuyển nội bộ

・Tư cách lưu trú khi nhân viên của các công ty con ở nước ngoài của các công ty Nhật Bản được luân chuyển sang làm việc tại công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty mẹ ở Nhật Bản

※Không thể tham gia vào lĩnh vực không chuyên/không có kỹ thuật (= lĩnh vực lao động đơn giản)

※Các nghiệp vụ có thể thực hiện giống như các nghiệp vụ được ghi trong tư cách lưu trú “Kỹ thuật – Nhân văn xã hội – Nghiệp vụ quốc tế”

■ Dẫn theo gia đình (vợ / chồng / con) = có thể

■ Vĩnh trú = Bạn có thể nộp đơn xin đổi sang vĩnh trú nếu bạn đáp ứng các điều kiện như sống ở Nhật Bản trong 10 năm (thời gian làm việc là 5 năm trở lên).

Lưu trú ngắn hạn

・Tư cách lưu trú “Lưu trú ngắn hạn” là loại visa đến Nhật để nhằm mục đích thương mại, du lịch, chữa bệnh, thăm người thân.

■ Loại = Single Visa (chỉ có thể nhập cảnh một lần), Multi Visa (có thể nhập cảnh nhiều lần trong 1-5 năm)

* Dù là visa single hay multi thì cũng chỉ có thể ở nhật trong thời gian 15, 30 hoặc 90 ngày

* Về nguyên tắc không thể gia hạn

■ Làm việc = Không thể. Công việc bao gồm công việc bán thời gian (= các hoạt động tại Nhật Bản nhận được thu nhập, thưởng) cũng không được làm.