Thực tập kỹ năng - Kỹ năng đặc định

Cơ quan hỗ trợ đã được cấp phép trong Thực tập kỹ năng là gì?

特定技能の登録支援機関とは1
01/04/2021

Bạn có biết đến cụm từ “Toroku shien kikan” – “Cơ quan hỗ trợ đã được cấp phép” không? Công ty tiếp nhận có nghĩa vụ hỗ trợ những người nước ngoài làm việc với tư cách Kỹ năng đặc định số 1. Nếu công ty đó không thể tự mình hỗ trợ, họ sẽ nhờ Cơ quan hỗ trợ đã được cấp phép làm thay. Bài viết này sẽ giới thiệu về Cơ quan hỗ trợ đã được cấp phép.

Cơ quan hỗ trợ đã được cấp phép là gì?

Công ty tiếp nhận người nước ngoài làm việc với tư cách Kỹ năng đặc định (số 1) có nghĩa vụ hỗ trợ những người nước ngoài các việc dưới đây.

1. Hướng dẫn về cuộc sống ở Nhật trước khi người nước ngoài nhập cảnh vào Nhật
2. Đón tại sân bay khi mới sang, đưa ra sân bay khi về nước
3. Hỗ trợ việc đảm bảo chỗ ở (bao gồm cả việc bảo lãnh thuê nhà)
4. Định hướng cuộc sống trong thời gian ở Nhật (bao gồm cả việc hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng và ký hợp đồng sử dụng điện thoại di động)
5. Hỗ trợ việc học tiếng Nhật để phục vụ cho đời sống
6. Giải quyết các vấn đề mà người lao động cần trao đổi hoặc đang gặp khúc mắc
7. Cung cập thông tin và hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính (đi cùng)
8. Tạo cơ hội giao lưu với người Nhật
9. Dù không có nghĩa vụ nhưng vẫn hỗ trợ người lao động chuyển việc trong trường hợp cho người lao động thôi việc

Có những công ty tiếp nhận tự mình thực hiện các việc hỗ trợ trên. Tuy nhiên, có hỗ trợ phải thực hiện bằng tiếng mẹ đẻ của người nước ngoài nên nhiều công ty uỷ thác việc hỗ trợ cho các cơ quan hỗ trợ đã được cấp phép.

Ngoài các hỗ trợ kể trên, một số cơ quan hỗ trợ đã được cấp phép cũng có những hỗ trợ riêng của họ.

Người nắm giữ cơ quan hỗ trợ đã được cấp phép

Thực tế, những tổ chức sau đây đang trở thành Cơ quan hỗ trợ đã được cấp phép.

・ Nghiệp đoàn thực tập kỹ năng (Đoàn thể quản lý)
・ Công ty môi giới việc làm
・ Phòng soạn thảo văn bản hành chính và tư vấn bảo hiểm xã hội
・ Đoàn thể hỗ trợ người nước ngoài
・ Công ty hỗ trợ đời sống cho người nước ngoài

Trừ ngành dịch vụ lưu trú và nhà hàng, với 12 ngành nghề còn lại, thực tập sinh đã hoàn thành khoảng 3 năm thực tập kỹ năng sẽ không cần thi và có thể chuyển sang tư cách Kỹ năng đặc định. Khi đó, nghiệp đoàn thường tiếp tục hỗ trợ với tư cách là một cơ quan hỗ trợ đã được cấp phép.

Nếu thực tập sinh muốn làm việc tại nơi khác với nơi đã thực tập, thực tập sinh sẽ được giới thiệu công ty mới thông qua các công ty môi giới v.v. Khi đó, các công ty môi giới sẽ trở thành cơ quan hỗ trợ đã được cấp phép.

Các đoàn thể thực hiện việc hỗ trợ như soạn thảo văn bản hành chính và tư vấn bảo hiểm xã hội, phiên dịch, hỗ trợ người nước ngoài, các công ty hỗ trợ về những vấn đề trong cuộc sống như tìm nhà, cung cấp điện thoại di động v.v. cũng là những cơ quan hỗ trợ đã được cấp phép.

Tuỳ vào cái gốc ban đầu của các cơ quan hỗ trợ đã được cấp phép, ngoài những hỗ trợ là nghĩa vụ theo luật pháp, họ cũng có những hỗ trợ khác nữa. Khi tìm thông tin tuyển dụng liên quan đến thực tập kỹ năng, bạn hãy kiểm tra cả thông tin về cơ quan hỗ trợ đã được cấp phép nhé.

Để trở thành công ty hỗ trợ đã được cấp phép thì cần?

Để trở thành công ty hỗ trợ đã được cấp phép, tổ chức đó phải nhận được sự cho phép của Cục quản lý xuất nhập cảnh. Khi xin cấp phép, cần đáp ứng các điều kiện dưới đây.

・ Có người chịu trách nhiệm, phụ trách hỗ trợ người nước ngoài làm việc với tư cách Kỹ năng đặc định.
・ Trong vòng 2 năm, có tiếp nhận người lưu trú trung và dài hạn (người ở Nhật trên 3 tháng)
・ Trong 5 năm trong quá khứ, có hơn 2 năm hỗ trợ tư vấn đề cuộc sống cho người lưu trú trung và dài hạn.
・ Trong vòng 1 năm, trong sự quản lý của mình, không có người nước ngoài làm việc với tư cách thực tập kỹ năng và kỹ năng đặc định mất tích.

Ngoài ra, công ty tiếp nhận sẽ chi trả chi phí cho cơ quan hỗ trợ đã được cấp phép. Người nước ngoài làm việc với tư cách Kỹ năng đặc định không phải chịu khoản phí hỗ trợ này.

Nếu cơ quan hỗ trợ đã được cấp phép không hỗ trợ người nước ngoài một cách thích hợp hoặc không nộp cho Cục quản lý xuất nhập cảnh các hồ sơ cần thiết thì việc cấp phép sẽ bị Cục quản lý xuất nhập cảnh hủy bỏ.