Cuộc sống - Visa

Bài tổng hợp: Những điểm quan trọng liên quan đến bảo hiểm hưu trí

nenkin-matome-5
07/07/2022

Người nước ngoài sống ở Nhật Bản phải chịu nhiều bất lợi vì không có kiến thức chính xác về chế độ hưu trí. Có những bạn nghe được thông tin “Du học sinh không phải tham gia bảo hiểm hưu trí” và tin vào điều đó, cho đến khi đi làm chính thức tại Nhật Bản thì nhận được giấy yêu cầu thanh toán tiền bảo hiểm hưu trí của các năm trước đó. Có rất nhiều các trường hợp như ▽ Tôi không biết là có thủ tục miễn giảm bảo hiểm hưu trí cho du học sinh ▽ Người lao động bị thương nặng trong lúc làm việc và bị thương tật nhưng do công ty không đăng ký tham gia bảo hiểm hưu trí cho nên đã không thể nhận được “lương hưu tàn tật”… Chúng tôi đã tổng hợp các thông tin chính xác về bảo hiểm hưu trí để cung cấp cho bạn đọc.

Các loại bảo hiểm hưu trí và ưu điểm

Chế độ hưu trí công gồm có “Kosei nenkin hoken – Bảo hiểm hưu trí phúc lợi” và “Kokumin nenkin – Bảo hiểm hưu trí quốc dân”. Người nước ngoài đã đăng ký cư trú cũng có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm. Phần lớn người đi làm trong các công ty sẽ tham gia bảo hiểm hưu trí phúc lợi, những người còn lại sẽ tham gia bảo hiểm hưu trí quốc dân.

Bằng cách đóng bảo hiểm hưu trí, bạn có thể nhận các khoản lương hưu sau đây.

① Lương hưu tuổi già:
Người đóng bảo hiểm từ 10 năm trở lên, từ 65 tuổi sẽ được nhận lương hưu hàng năm. Bạn cũng có thể nhận được lương hưu khi ở nước ngoài. Mức lương hưu nhận được thay đổi tuỳ theo mức phí bảo hiểm đã đóng.

② Lương hưu tàn tật:
Được chi trả khi bị tàn tật do bị bệnh, bị thương.

③ Lương hưu tử tuất:
Nếu người đóng bảo hiểm mất, bảo hiểm sẽ được chi trả cho vợ/chồng hoặc con của người đó.

Đối với người nước ngoài chỉ làm việc trong một vài năm thì khoản lương hưu tàn tật ② cần được chú ý đặc biệt. Nếu bị thương nặng trong lúc làm việc, bạn có thể được chi trả bảo hiểm tai nạn lao động, nhưng nếu bạn bị thương tật sau tai nạn thì bạn còn có thể được hưởng lương hưu tùy theo mức độ thương tật. Tuy nhiên, khoản này sẽ không được chi trả cho những người không tham gia bảo hiểm hưu trí.

Nếu bạn muốn biết rõ hơn về chế độ hưu trí, hãy đọc thêm bài viết dưới đây.

Bảo hiểm hưu trí dành cho du học sinh và miễn nộp phí bảo hiểm

“Bảo hiểm hưu trí phúc lợi” sẽ do công ty đăng ký tham gia cho người lao động, nhưng “Bảo hiểm hưu trí quốc dân” thì du học sinh phải tự đăng ký tham gia và tự trả phí bảo hiểm. Phí bảo hiểm hưu trí quốc dân trong năm 2022 là 16.590 yên mỗi tháng.

Cách tham gia bảo hiểm hưu trí

・ Người trên 20 tuổi nhập cảnh vào Nhật Bản → Làm thủ tục tham gia bảo hiểm ở toà thị chính quận, thành phố nơi mình đăng ký cư trú hoặc ở văn phòng bảo hiểm hưu trí.

・ Người dưới 19 tuổi nhập cảnh vào Nhật Bản → Trong vòng hai tuần sau khi sinh nhật lần thứ 20, sẽ có “Thông báo tham gia bảo hiểm hưu trí quốc dân” hoặc giấy nộp tiền bảo hiểm hưu trí được gửi tới nhà.

Miễn nộp phí bảo hiểm dành cho du học sinh

Cho đến khi tốt nghiệp, học sinh – sinh viên có thể không nộp tiền bảo hiểm hưu trí theo “Chế độ đóng bảo hiểm hưu trí đặc biệt dành cho học sinh – sinh viên” nhưng học sinh – sinh viên cần làm đơn đăng ký. Tuy nhiên, nếu không làm đơn đăng ký xin miễn đóng, trạng thái sẽ chuyển sang “đóng muộn” mà thôi. Sau đó, khi bạn đi làm chính thức ở Nhật Bản, bạn sẽ bị yêu cầu thanh toán cho tất cả các khoản đóng muộn.

Thông tin “du học sinh không phải đóng bảo hiểm hưu trí (phí bảo hiểm)” được đăng trên SNS, nhưng điều đó là sai lầm. Bạn không phải trả bảo hiểm hưu trí chỉ khi bạn đăng ký “Chế độ đóng bảo hiểm hưu trí đặc biệt dành cho học sinh – sinh viên” và được chấp thuận.

Nếu bạn muốn biết rõ hơn về bảo hiểm hưu trí dành cho du học sinh, hãy đọc thêm bài viết dưới đây.

Trường hợp công ty không làm thủ tục tham gia bảo hiểm hưu trí cho nhân viên

Thông báo truy thu phí bảo hiểm hưu trí đóng muộn (thư nhắc nhở)

Công ty có nghĩa vụ pháp lý đăng ký tham gia bảo hiểm hưu trí phúc lợi cho nhân viên của mình.

Phí bảo hiểm hưu trí phúc lợi được công ty và nhân viên mỗi bên trả một nửa, và phần của nhân viên chi trả được ghi trên bảng sao kê lương hàng tháng. Nếu số tiền không được nhập vào cột như “bảo hiểm hưu trí phúc lợi” trên bảng sao kê lương thì bạn có thể không thuộc diện nhận lương hưu phúc lợi. Trong trường hợp đó, hãy thực hiện các điều sau.

・ Yêu cầu công ty tham gia bảo hiểm hưu trí phúc lợi cho mình.
・ Trao đổi với văn phòng bảo hiểm hưu trí. (Sau đó văn phòng bảo hiểm hưu trí sẽ điều tra và yêu cầu công ty đăng ký tham gia).

Có trường hợp “Sau khi làm kỹ sư ở Nhật được ba năm, tôi chuyển việc. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng công ty đầu tiên chưa làm thủ tục tham gia bảo hiểm hưu trí phúc lợi và đóng bảo hiểm cho tôi, và tôi bị truy thu số tiền bảo hiểm hưu trí chưa đóng 3 năm qua”. Thông tin chi tiết được giới thiệu trong bài viết sau.

external link Sổ tư vấn file 10

Có những trường hợp như thế ở các công ty, và ngay cả các doanh nghiệp cá nhân như nông nghiệp tuyển dụng thực tập sinh kỹ năng cũng có rất nhiều báo cáo về sự thiếu sót trong việc đăng ký tham gia bảo hiểm hưu trí. Các bạn hãy chú ý.

Hãy kiểm tra bảng sao kê lương hàng tháng!

external link Cách đọc bảng lương

Bạn có thể kiểm tra bảng sao kê lương của mình để xem liệu công ty hoặc người sử dụng lao động có đang trả tiền bảo hiểm hưu trí cho bạn hay không. Hãy kiểm tra xem số tiền có được viết trong cột “Lương hưu phúc lợi” trên bảng sao kê lương hay không.

Nếu không đóng phí bảo hiểm trước đây thì sao?

Nếu không đóng phí bảo hiểm theo giấy truy thu của văn phòng quận nơi cư trú, sẽ có những bất lợi sau:

Không được gia hạn thời gian lưu trú
Có thể bị tịch thu tài sản (tiền tiết kiệm, tiền lương v.v.)
Không được cấp quyền vĩnh trú
Không được nhận lương hưu tàn tật hoặc tử tuất

Nếu bạn gặp khó khăn vì bị truy thu tất cả các khoản thanh toán quá hạn, hãy trao đổi với công ty hoặc văn phòng bảo hiểm hưu trí gần đó về phương thức thanh toán. Bạn có thể trả thành nhiều lần, và nếu bạn có thu nhập thấp, bạn có thể được miễn trả một phần.

Bạn có thể đăng ký “Chế độ đóng bảo hiểm hưu trí đặc biệt dành cho học sinh – sinh viên” sau đó và chế độ này có thể được áp dụng với khoản phí bảo hiểm trước đó. Tuy nhiên, việc miễn đóng sẽ chỉ được áp dụng 2 năm 1 tháng trước khi nộp đơn xin miễn giảm.

Tổng kết

Người nước ngoài sống ở Nhật Bản không có thông tin chính xác về chế độ bảo hiểm hưu trí. Bài viết này đã tóm tắt những điểm về bảo hiểm hưu trí.

・ Tham gia bảo hiểm hưu trí là nghĩa vụ của mọi người dân
・ Lợi ích khi tham gia bảo hiểm hưu trí: Lương hưu tuổi già
・ Lợi ích khi tham gia bảo hiểm hưu trí: Lương hưu tàn tật
・ Lợi ích khi tham gia bảo hiểm hưu trí: Lương hưu tử tuất
・ Cách du học sinh tham gia bảo hiểm hưu trí
・ Thủ tục miễn đóng bảo hiểm hưu trí cho du học sinh
・ Trường hợp công ty không đăng ký tham gia bảo hiểm hưu trí cho nhân viên
・ Hãy kiểm tra bảng sao kê lương của bạn!
・ Nếu không đóng phí bảo hiểm hưu trí trước đây thì sao?

Khi sinh sống tại Nhật Bản, việc đóng phí bảo hiểm hưu trí và các thủ tục miễn trừ là rất quan trọng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với quầy tư vấn dành cho người nước ngoài hoặc văn phòng bảo hiểm hưu trí.

external link Bài tổng hợp – Các tổ chức tư vấn dành cho người Việt