Cuộc sống - Visa

★ Thông tin cơ bản: Thủ tục nhập cảnh và lưu trú

211224-airport-g8b822d5f3_1280
09/01/2024

Bạn sẽ nhận được thẻ lưu trú khi đến Nhật với các mục đích như du học, thực tập kỹ năng hay làm việc. Thẻ được cấp ngay tại sân bay hoặc gửi đến nhà bạn vào hôm sau. Sau khi quyết định được nơi ở, bạn cần nộp giấy “Đăng ký chuyển đến” cho toà thị chính. Tôi sẽ giải thích cụ thể hơn về những thủ tục cần làm ở toà thị chính trong bài viết này.

1. Thẻ lưu trú

Thẻ lưu trú là giấy tờ tuỳ thân dành cho người nước ngoài sống ở Nhật Bản. Trên thẻ có ghi tư cách lưu trú và thời gian được phép lưu trú (thời hạn lưu trú) ở Nhật Bản.

  • Người từ 16 tuổi trở lên phải thường xuyên mang theo thẻ này.
  • Có thể dùng để chứng minh nhân thân khi làm các thủ tục ở toà thị chính tại địa phương, ký các loại hợp đồng v.v.

2. Cấp phát thẻ lưu trú

Đối tượng được nhận thẻ lưu trú

“Người lưu trú dài hạn”:
Người nước ngoài lưu trú ở Nhật trên 3 tháng

Người có thời gian lưu trú dưới 3 tháng hoặc có tư cách lưu trú là “lưu trú ngắn hạn” không được nhận thẻ lưu trú.

Khi nào được nhận thẻ lưu trú

① Sau khi nhập cảnh mới

・ Nhập cảnh từ các sân bay Narita, Haneda, Chubu, Kansai, Shinchitose, Hiroshima, Fukuoka → Được cấp tại sân bay
・ Nhập cảnh từ các sân bay và cảng biển khác = Nộp “Giấy đăng ký chuyển đến (転入届 Tennyutodoke) cho địa phương → Thẻ lưu trú sẽ được gửi đến nhà qua đường bưu điện.

② Khi gia hạn thời gian lưu trú

Trước khi hết hạn lưu trú thì xin gia hạn lưu trú ở Cục xuất nhập cảnh, nếu được cấp phép sẽ được cấp thẻ lưu trú mới.

③ Khi được phép đổi tư cách lưu trú

Khi muốn đổi mục đích lưu trú tại Nhật, xin đổi tư cách lưu trú ở Cục xuất nhập cảnh. Nếu được cấp phép sẽ được nhận thẻ lưu trú mới.

④ Sau khi trẻ sơ sinh được sinh ra ở Nhật và có tư cách lưu trú

3. Cục xuất nhập cảnh tại các khu vực

Địa chỉ và thông tin liên lạc của các Cục quản lý xuất nhập cảnh tại các khu vực = Đường link bên dưới.

external link Cục Quản lý xuất nhập cảnh – lưu trú tại các khu vực

4. Tennyutodoke – Giấy đăng ký chuyển đến

Sau khi quyết định được nơi ở, trong vòng 14 ngày, hãy nộp “Tennyutodoke – Giấy đăng ký chuyển đến” cho toà thị chính của địa phương. Khi nộp giấy cần có thẻ lưu trú hoặc hộ chiếu.

external link Thủ tục tại các địa phương|KOKORO

5. Mất – nộp lại thẻ lưu trú

・ Nếu bị mất thẻ lưu trú:
Trong vòng 14 ngày phải xin cấp lại thẻ lưu trú tại Cục xuất nhập cảnh.

・Khi kết thúc các hoạt động ở Nhật, trở về nước
Nộp lại thẻ lưu trú cho nhân viên xét duyệt nhập cảnh tại sân bay, cảng biển.

6. Các thủ tục khác

  • Gia hạn thời gian lưu trú
  • Đổi tư cách lưu trú
  • Xin vĩnh trú
  • Xin tư cách lưu trú cho trẻ sơ sinh
  • Xin cấp phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú
  • Xin cấp phép tái nhập cảnh
  • Thủ tục trục xuất

Với những thủ tục như trên, hãy tham khảo đường link bên dưới.

external link Chương 1: Thủ tục nhập cảnh, cư trú|Sổ tay hướng dẫn về cư trú và lao động