POST

NEW
post
Blog Các sự kiện lớn trong năm 2022

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Chúng ta đã bước sang năm 2022 trong...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Chúng ta đã bước sang năm 2022 trong...

post
Blog Giao lộ Shibuya

By KOKORO (Báo Mainichi + VAIJ; Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.)   Giao lộ Shibuya là nơi...

By KOKORO (Báo Mainichi + VAIJ; Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.)   Giao lộ Shibuya là nơi...

post
Blog Việt Nam OK – Nhật Bản Dame_25

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Bạn đang ở Nhật và thấy cảnh đẹp,...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Bạn đang ở Nhật và thấy cảnh đẹp,...

post
Blog Top 10 tin nổi bật trong năm 2021

By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.) Năm 2021 sắp kết thúc....

By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.) Năm 2021 sắp kết thúc....

post
Blog Ảnh Giáng sinh của tôi 2021

By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.)   Ban biên tập KOKORO...

By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.)   Ban biên tập KOKORO...

post
Blog Osechi ryori – Món ăn truyền thống trong ngày Tết của Nhật Bản

By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.) 【Collaboration blog】 Sắp...

By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.) 【Collaboration blog】 Sắp...

post
Blog Khu phố mua sắm Ameyoko

By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.)   Tại “Khu phố mua...

By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.)   Tại “Khu phố mua...

post
Blog Người Việt Nam tại Nhật Bản và phòng chống thảm họa

By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.)   “Nhật Bản là nước...

By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.)   “Nhật Bản là nước...

post
Blog Việt Nam OK – Nhật Bản dame_Vol 24: Cẩn thận với những đụng chạm cơ thể

By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.) Một cái ôm mà nhiều người...

By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.) Một cái ôm mà nhiều người...